Preskoči na vsebino


AKTUALNO

Družina je mala Cerkev

 

Stavek 'Družina je mala Cerkev' ima danes v času krize prav poseben pomen. Ko pišemo Cerkev z veliko začetnico, mislimo na Cerkev, kot družbo. Ko pišemo cerkev z malo začetnico, pa mislimo na cerkev kot zgradbo, Božjo hišo, kjer se kristjani zbiramo k molitvi.

Tukaj želimo govoriti v Cerkvi, ki je živa verska skupnost v naših družinah. Verniki postanemo, se  versko vzgajamo, odraščamo, živimo kot verniki, v družini. V to življenje pa Cerkev kot župnija vstopa z zakramenti, nasveti, s spodbudami in z obhajanjem skupnih pobožnosti.

Zaradi časa v katerem živimo, zaradi omejitev, so mnoge aktivnosti s strani župnije onemogočene ali celo prepovedane. Ostane le moč vere in verskega življenja v krogu družine.

Ko župnija poskuša priskočiti na pomoč z raznimi spodbudami, smo vedno znova presenečeni nad vero, ki živi globoko v srcih naših župljanov. Gotovo je pravi poznavalec naših src le Bog. Razkrivajo pa jih dejanja, ko se mnogi odzivajo na spodbude župnije. Naša župnija je verna, mogoče drugače verna, morda manj tradicionalno verna, mogoče premalo verna, a vendar verna. Spodbuda evangelija: »Spreobrnite se in verujete evangeliju« (Mr 1,15b) je tudi za našo župnijo vedno klic k poglobljenemu verskemu življenju.

Ko smo veroučence pozvali, naj prinesejo veroučne učbenike, da jih kateheti pregledamo, je bil odziv zelo dober. Svojo smrečko v vežici so otroci čudovito okrasili z okraski, ki so jih izdelali doma. Hlevčke, ki smo jih pripravili z ovčko in Jezusškom, so odnesli domov, da so tako tudi doma postavili jaslice, morda svoje jaslice. Vse to nam pove, da mnogi želijo izraziti svojo vero, ki jo nosijo v svojih srcih. Gotovo je to povezava z župnijo, med nami, ki se v tem času ne moremo zbirati v naši župnijski cerkvi.

Za svetopisemski maraton se je pri voditeljici svetopisemske skupine  gospe M. Škafar prijavilo 10 bralcev, ki bodo po razporedu brali Sveto pismo doma.. Pri katehetinji gospe C. Bračun pa 64 bralcev, med njimi je 14 družin, kjer bo vsa družina, starši in otroci, brala Sveto pismo.

 

 

 

 

Svečnica

Kristus je naša velikonočna luč, ki razsvetljuje življenjsko pot vsakemu, ki hodi za njim. Ko na veliko soboto slavimo Kristusovo vstajenje, prižgemo svečo in jo v cerkvi postavimo pri oltarju oziroma po velikonočnih praznikih pri krstnem kamnu. Pri tej sveči prižigamo novo krščencem krstno svečo.

Svečnica je praznik, ko se spominjamo, ko je sveta družina prinesla dete Jezusa v tempelj. Pred Marijin kip bomo na dan praznovanja svečnice (7. februarja) prinesli svoje sveče, naše življenjske poti in prosili, da za nas pri svojem sinu Jezusu izprosi žarek svetlobe za naše življenjske poti.

Sveče so pripravljene v vežici pred vhodom v cerkev. Vanjo je vstavljena tudi molitev.

 

Seveda je prinašanje sveče simbolično dejanje, ki na zunaj pove, kar nosimo v srcu. Je molitev našega srca.

 

 

 

Postni čas

Na svetu je veliko ver. Vsaka vera ima svojo teologijo, tradicijo, običaje, obrede in morda lahko rečemo svojo folkloro. Tako brez dvoma tudi naša vera. Vendar je vseeno razlika med našo vero in drugimi verami. V naši veri sledimo temu, kar nam je Bog sam razodel oziroma Bogu, ki nas išče in se sklanja k nam. Poslal nam je pravzaprav svojega Sina, da nas popelje k njemu. Medtem ko v drugih verah vidimo veliko spoštovanja vrednih naporov, kako bi se človek lahko približal Bogu. Tako ima vsaka vera veliko prerokov, ustanoviteljev, navdihnjenih razsvetljencev in učiteljev.

Naša vera ne more biti daleč od iskanja človeškega srca. Vendar se mora vedno sklicavati na Boga, ki govori prvi, na Jezusa Kristusa, ki je Odrešenik za vse ljudi vseh časov. Jezus apostolom pravi: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi« (Jn 16,12). Odkrivanja novih stvari, danosti, novega načina življenja, novih kultur in navad, je torej klic, kako oznaniti Kristusa v teh novih razmerah in odkritjih.

Post v naši veri in v naši kulturi ima tudi posebno obeležje, ki je povezano s prehojeno potjo naše Cerkve. Nikoli ni bila in tudi danes ni toliko pomembna folklora, ki se je razvila okrog tega, kakor sama vsebina naše vere. Mogoče Covid – 19 tudi tukaj želi odpirati nove poti. Kaj ni to klic družinam, da starši in otroci poiščejo srčiko vsebine postnega časa? Včasih se zdi, da je folklora tako močno preplavila naše krščanske običaje in tudi cerkvene obrede, da so mnogi, ki imajo sebe za dobre vernike, zgubili pravo vsebino praznikov oziroma dogodkov v Cerkvi.

Folklora ima zelo velik pomen pri ohranjevanju narodne kulturne dediščine, vendar moramo vseeno folkloro ločiti od verskih dogajanj.

 

 

 

Pepelnica – začetek postnega časa

Kaj je pepelnica? »Dan, ko ne smemo jest mesa,« bodo otroci takoj odgovorili. Ali morda: »Dan, ko pokopljemo pusta, kurenta, …«. Je to res srčika naše pepelnice?

Vse vere poznajo post in v nekaterih se ga zelo strogo držijo. Post nas prevzgaja in pripravlja za naš največji praznik veliko noč. S postom želimo očistiti naše izrastke – viničje našega duhovnega življenja in življenje privezati na Kristusa, ki je naša opora.  

Kot obred imamo pepeljenje. Z blagoslovljenim pepelom se zaznamujemo čelo, ali pepel posujemo po glavi, v znamenje ponižnosti pred Bogom oziroma pripravljenosti, da bomo stopili na pot, ki nam jo  kaže Jezus z besedami:

»Spreobrnite se in verujete evangeliju« (Mr 1,15b).

 

Ker je naše druženje omejeno, bo župnik blagoslovil pepel, ki bo na voljo v cerkvi na oltarju. Zopet stopamo v krog DRUŽINA JE MALA CERKEV. Starši bodo sami izbrali pot pepeljenja. Gotovo pa ostane srčika pepelnice, začetek dogajanja 'odstranjevanja viničja' in življenja v polnosti s Kristusom.

 

 

 

 

 

Postna postava

Postni čas se začenja s pepelnico. Takrat je strogi post in zdržek od mesnih jedi. Drugi takšen post je na veliki petek. Sicer se v postnem času vsak petek kristjani postimo, to je, ne jemo mesnih jedi. Izjema so otroci do 14 oziroma 18 leta, bolniki in starejši od 60 let.

V postnem času bomo v naši župniji vsak petek po maši in nedeljo ob 18. uri namesto rožnega venca molili križev pot. 

 

 

 

Pepelenje v času pandemije

Ko duhovnik zmoli blagoslovno molitev nad pepelom in ga molče pokropi z blagoslovljeno vodo, obrnjen k ljudem enkrat samkrat za vse izreče formulo, kot je v Rimskem misalu: »Spreobrnite se in verujte evangeliju«, ali pa: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš«.

Nato si duhovnik umije roke, nadene masko za zaščito nosu in ust, potem pa posuje s pepelom tiste, ki pristopijo, ali če je bolj primerno sam pristopi k tistim, ki stojijo na svojih mestih. Duhovnik vzame pepel in ga molče posuje na glavo vsakega.

 

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov, 12. januarja 2021.

 

Pri nas bo župnik na pepelnico blagoslovil pepel in pepelil navzoče po večerni maši, ki je vsak sicer večer ob 17. uri preko spleta. Nato bo blagoslovljen pepel ostal v cerkvi na oltarju z namenom, če bi se kdo želi pokrižat s tem pepelom in s tem potrditi svojo postno odločitev. Celoten obred lahko ponovimo do nedelje vsak večer in na 1. postno nedeljo, če bi kdo želel.

 

 

 

 

 

ŽPS nadaljuje svoje delo

Škofovska konferenca je volitve članov ŽPS, ki bi morale biti 2020 za praznik  svetega Jožefa, prestavila za nedoločen čas. Potrdila je člane sedanjega ŽPS do datuma, ko bo volitve mogoče izvesti.

V župniji se delo nadaljuje v okviru možnost glede na določila  Slovenske škofovske konference - za preprečevanje širjenja COVID-19. Redno imamo sveto mašo preko spleta, verouk preko spleta, Karitas pošilja čestitke ob rojstnem dnevu starejšim župljanom nad 70 let in ob prihodu hrane EU, le-to razdeli.

V župniji tudi vedno iščemo načine s katerimi bi spodbujali vernike k vztrajnosti v veri in praznovanju praznikov v domači družini.

 

Komisija za družine pa bo letos našil jubilantom za njihov praznik čestitala po Radio Ognjišče. Čestitka je naslednja:

 

 

Spoštovani diamantni poročeni. Letos obhajate 60 let svoje poroke.

Vi ste stebri naše župnije, saj s svojim vzgledom, ljubeznijo drug do drugega in vztrajnosti svoji obljubi zvestobe vsem  kažete pot lepega življenja.

 

Letos praznujete diamantno poroko:

Anton in Ana Zupanič

Ivan in Valica Beranič

Franc in Marija Wessbahar

Peter in Ivanka Kropec

***

Dragi zlatoporočenci.

50 let skupnega življenja vam je prineslo veliko lepega v življenju in morda tudi kak  težak dan. Korajžno ste roko v roki hodili po poti in danes se z vami veselimo vašega zlatega jubileja.

 

Letos praznujete zlato poroko:

Miran in Alojzija Lesjak

Rudi in Terezija Horvat

***

Srebro se sveti v jubileju

Alojza in Andreje Škvorc

***

 

Veselimo se z vami in vam želimo še naprej veliko zdravja in Božjega blagoslova.

 

ŽPS – komisija za družine in vsi župljani.

***

 

Če je mogoče bi predvajali čestitko 31. januarja. Prosimo, da nam sporočite uro, da bomo jubilante obvestili.

( Pesmi: 1. Marija skoz' življenje - 2.  Kam le čas beži – Štirje kovači)

 

 

 

»Ne bom umrl, ne, živel bom in pripovedoval o GOSPODOVIH delih«

(Ps 118,17).

 

Omejitve zaradi Corone-19 nam narekuje popolnoma drugačen način življenja naše župnijske skupnosti. Vsi pričakujemo, da se bo kmalu vrnilo življenje, kjer bomo lahko sproščeno opravljali naše delo. Vendar ne smemo pozabiti na naše 'uspehe' tudi v tej izredni situaciji. Presenečeni smo na nekatera dejanja, ki so potekala v tem času. Veselje nad njimi, naj nas navdaja s pogumom za delo v prihodnje.

 

Svete maše prenašamo preko spleta. Ko gledam spremljanje maše zadnje nedelje (Kristusovega krsta), vidim, da je mašo spremljalo 49 vernikov in soboto zvečer družinsko sveto mašo 27 družin oziroma otrok. Prišteti moramo tudi tiste, recimo starejše, ki  moderne tehnologije ne uporabljajo in sveto mašo raje spremljajo preko TV. Prejemanja obhajila po maši je pri nas malo.

Razumem, saj je naša cerkev kar precej oddaljena od naselja. Za starejše ljudi je to gotovo težje izvedljivo.

 

Moram pa poudariti razliko takšne maše in seveda prejema duhovnega svetega obhajila od maše, ko se kristjani zberemo k obhajanju svete evharistije.  Maša je 'lomljenje kruha' je srečanje med kristjani in z Bogom. V tem času, ko se ne moremo 'družiti', to ni mogoče. Zato te svete maše in obhajila primerjam z našim vsakdanjim življenjem. Tisti, ki smo služili vojaški rok daleč od doma, ali smo bili v tujini, pa tudi tisti, ki smo živeli v internatih, dobro vemo, kaj je pomenilo pismo od doma. Umaknili smo se od družbe in v miru prebrali pismo domačih.

 

Vsekakor pa je bilo drugače, ko smo stopili skozi domača vrata in objeli mamo, očeta, brate, sestre in druge domače.  V tej primerjavi je sveta maša 'na daljavo' in duhovno obhajilo le pismo, ki smo ga veseli in gotovo nas je vesel tudi Bog. Bo pa vse drugače, ko bomo zopet stopili skozi vrata hiše božje, se srečali z Jezusom pri obhajilu in našimi verniki ter Bogu zapeli: »Hvala večnemu Bogu«.

 

Verouk poučujemo 'na daljavo'. V božičnem času smo kateheti pregledali zvezke veroučencev.

Presenečeni smo. So res posamezniki, ki so bolj zaspani, večina pa zelo dobro sodeluje.

 

Iznenadili pa so nas otroci letos z izredno lepo okrašenim božičnim drevesom v avli pred cerkvenimi vrati. Prinašali so okraske, ki so jih doma sami naredili in jih obesili na

drevce. Na drevescu pa jih je čakala 'lizalka', ki so si jo lahko utrgali. Vse je potekalo brez druženja, prihajali so ali s starši ali sami. Obenem so vzeli za njih od katehetov pripravljeno štalico s kipcem Jezusa in ovčko, kar so navadno dobili pri otroški maši na božič pri blagoslovu. Pripravili smo 80 takšnih štalic in so vse našle prostor po domovih naših veroučencev in starejših vernikov.

 

K Jezusu v jaslicah so prinašali svoje darove »otroci za otroke«. Ko smo odprli njihove škatlice, smo našteli 127,68 €. Ta denar smo poslali na Misijonsko središče v Ljubljano in od tam bodo poslali svetemu očetu v Vatikan za najbolj potrebne  otroke po svetu.

So pa otroci prinesli še nekaj škatlic po tem, ko smo denar že nakazali, zato bomo še malo počakali, če še kdo kaj prinese in bomo tudi tega odposlali konec meseca.

 

Nabrali so tudi 105 € za naše slovenske misijonarje v akciji »koledniki«. Denar so prinašali posamično v pisarno. Tudi ta denar smo poslali na Misijonsko središče v Ljubljano. To je redna pot, da ta denar pride do misijonarjev.

 

Še bi lahko naštevali, pa se bomo osredotočili na to, kaj imamo v načrtu v prihodnjih dneh. 

 

Na predlog člana ŽPS gospoda Tomota Premužića, smo začeli zbirati denar za pomoč prizadetim družinam v potresu na Hrvaškem. Denar smo že poslali na Karitas Slovenija, ki ima povezave s Karitasi na Hrvaškem. Do danes smo zbrali 53,00 €. Z zbiranjem sredstev še nadaljujemo.

 

 

 

Sveta Družina, varuj nas

 

Da nas varuje Sveta Družina, se je v tem času zopet pokazalo. Vsi vemo, da položnice redno prihajajo kljub času koronavirusa, ko so cerkve zaprte. Nedeljskih nabirk ni. Država je poskrbela za pomoč »verskim uslužbencem« - to je za župnije, ki imajo zaposlene katehetinje in morajo vsak mesec iz župnijske blagajne nakazati njihovo plačo. Naša župnija nima zaposlenih katehetinj ali drugih uslužbencev, saj vsi delamo prostovoljno.  Nam torej ta pomoč države ne pripada.

 

Kako pa potem poravnavamo stroške? S pomočjo dobrih ljudi.

V tem času je prineslo svoje darove za vzdrževanje župnije v Kidričevem kar nekaj ljudi. Nekateri ne želijo, da objavim njihova imena, zato objavljam le datume njihovega prostovoljnega daru za cerkev.

Župnija se za darove zahvaljuje. Bog plačaj!

 

Datum

vsota

28.6. 2020

100,00 €

18.7. 2020

50,00 €

 

600,00 €

2. 12. 2020

300,00 €

4. 12. 2020

50,00 €

5. 12. 2020

50,00 €

14. 12.2020

50.00 €

17.12.2020

20,00 €

20.12.2020

150,00 €

22.12. 2020

50,00 €

24.12.2020

100,00 €

24. 12. 2020

20,00 €

25.12. 2020

300,00 €

28. 12. 2020

400,00 €

29.12.2020

150,00 €

31.12.2020

100,00 €

6. 1. 2021

20,00 €

 

Dobili smo tudi nakazilo iz ekosklada – subvencijo za zamenjavo in posodobitev ogrevalnega sistema, ki smo ga s skupnimi močmi uspešno zaključili v letu 2020. Ta sredstva hranimo kot rezervo. Z njim bi radi začeli popravljati cerkev in župnišče, kar smo objavili v naših Župnijskih oznanilih meseca avgusta 2020. Rezerva pa tokrat pomeni to, da če že ne bi zmogli plačevati rednih stroškov župnije, bomo morali poseči tudi po tem.

Podrobnejše informacije o našem gospodarskem stanju bo podalo župnijsko računovodstvo v enih od prihodnjih oznanil.

 

 

Nebeški blagoslov naj varuje našo družino, naš dom, naš kraj in našo domovino

 

V misijonih sem večkrat vozil nadškofa na pastoralnih potovanjih po naši župniji. Med potjo je blagoslovil gozd, polja, vodo-močvirja, cesto, vasi, naselja, vse, koder sva se peljala. Ko sem ga vprašal, zakaj je potrebno toliko blagoslavljanja, mi je odgovoril:

»Pred nama so tu hodili ljudje, ki so preklinjali, grdo govorili, reciva: povsod so natrosili hudičke. Z blagoslovom jih odstranjujeva. Blagoslov odganja moč zlih sil. Kristusovega križa in blagoslova v imenu Boga se hudič boji.«

 

Če nadaljujemo to misel, se lahko vprašamo: »Kam se naselijo hudički, ko se doma sporečemo, prepiramo, drug drugega zasovražimo in mu povzročamo trpljenje?« Nalepijo se na stene v naših prostorih in na pohištvo. Kar čutimo, kako zavlada napetost in drugačno vzdušje. Ravnotežje zopet vzpostavimo z ljubeznijo, z besedo 'oprosti', morda s solzami, molitvijo in blagoslovom.

Cerkev nas vabi, da večkrat pokadimo in pokropimo naše domove. V naši krščanski tradicije jih pokadimo za božič, novo leto in svete tri kralje. V mnogih župnijah v tem času družine za blagoslov obišče duhovnik.

 

Letos je to onemogočeno. Naš nadškof spodbuja, da stanovanja, hišo in druge prostore pokadite in pokropite sami. Tako odženete moč zla, ki se vsiljuje povsod, kjer se odvija naše življenje.

Naša župnija vam je pripravila oglje z blagoslovljenim kadilom, kar v cerkvi uporabljamo pri maši. Dobite ga v cerkvi pri jaslicah. Poleg kadila so tudi stekleničke z blagoslovljeno vodo. Pridite, vzemite!

(Oglje lahko prižgete z vžigalico in z lahkoto zagori. Pazite, to ni opravilo za otroke! Starši oziroma odrasli to opravite).

Ko boste pokadili in blagoslovili vaše domove, ne pozabite svoje dejanje podkrepiti z molitvijo. Naj bodo naše družine, naša župnija, naš kraj in domovina  BLAGOSLOVLJENI od Boga iz nebes!

 

 

 

»Vstani in jej, sicer bo pot zate predolga!« (1 Kr 19.7b)

 

Naša pot koronavirusa je res že zelo dolga in še vedno nam ne obetajo, da se bo kmalu končala. V Svetem pismu beremo, da je preroka Elija na begu pred kraljico Jezabelo, ki ga hotela umoriti, krepil Gospodov angel. Nas krepi mnogo angelov, ki nas z ukrepi usmerjajo, da bomo končali to neprijetno pot.

Upoštevajoč vse ukrepe načrtujemo sodelovanje v dveh prihodnjih akcijah.

Tudi letos bi radi imeli svetopisemski maraton. Za starejše župljane bo program pripravila župnijska svetopisemska skupina, ki jo vodi gospa Marija Škafar, za mlade družine, mladino in otroke pa katehetinja gospa Cvetka Bračun.

 

 

 

 

SVETOPISEMSKI MARATON

Spoštovani!

 

Konec meseca bomo praznovali nedeljo Svetega pisma. Kot lansko leto se bomo tudi letos pridružili slovenskemu svetopisemskemu maratonu.

Zaradi epidemije se letos žal ne moremo srečati v cerkvi, ampak bomo SP brali doma in sicer       

v soboto, 30. januarja od 17. ure dalje.

Živimo v času hude preizkušnje. Sprašujemo se, zakaj, kaj smo zagrešili, kdaj se bo končalo. Kot letošnje branje smo zato izbrali Jobovo knjigo iz stare zaveze.

Jobova knjiga je dialog človeka z Bogom. Človeka, katerega vera je na preizkušnji.

Job je bil predan vernik, imel je rad Boga in Bog njega. Držal se je vseh zapovedi in ni grešil. Imel je lepo življenje, dobre sinove, ženo, imetje in spoštovanje ljudi. Bil je zgled popolnega vernika. Toda Bog mu je poslal hude preizkušnje: izgubil je sinove, imetje, zdravje. Dobil je rane po vsem telesu in  trpel hude bolečine. A Job ni preklel Boga, kot so pričakovali ljudje, želel pa je odgovore. Tedaj se mu Bog razodene v vsej svoji veličastnosti in Job spozna vso svojo majhnost in reče: »Zato odstopam in se kesam v prahu in pepelu!« Takrat izgine tudi njegovo trpljenje. Bog mu dvakratno povrne vse, kar mu je bilo odvzeto. Dodeli mu nalogo, da uči ponižnosti.

Tudi danes smo ljudje domišljavi in prepričani vase, ko nam gre dobro. Naš ego, individualni in kolektivni je napihnjen in neotesan. Vprašanje časa je, kdaj nas bo nekaj ustavilo.

Izkoristimo torej ta hudi čas za iskanje ponižnosti, ki ne pomeni samoobsojanja, depresivnosti, umika zaradi preproste nemoči. Ravno obratno: pomeni veselje, hvaležnost, predajo, skromnost, radost, ki jo čutimo do tega, kar je nad nami. Vsak dan posebej lahko v svoji majhnosti najdemo svoj mir, majhnost ni poraz, je zmagoslavje. Vsak od nas naj naredi največ, kar more, ob tem pa ponižno sklonimo glavo: »Zgodi se Tvoja volja!«

Vabimo članice in člane svetopisemske skupine in vse vas, pridružite se branju SP doma v soboto, 30. januarja od 17. ure dalje. Svojo udeležbo sporočite na št. 031 620 058 (Marija Škafar), da pripravimo razpored in vam sporočimo, kdaj je vaš termin.

 

Vabljeni torej, da pogumno zajamemo iz zakladnice večtisočletne modrosti!

Marija Škafar

 

 

 

 

 

 

»Vi ste luč sveta.

Mesto, ki stoji na gori,

se ne more skriti«

(Mt 5,4)

 

Jezus nas imenuje: »Luč sveta«. Da to smo ali vsaj želimo biti, bomo pokazali z našim praznovanjem svečnice. Ker je svečnica na delovni dan, v torek, 2. februarja, bomo praznovanje prestavili na nedeljo, 7. februarja.

Kako bomo praznovali:

V vežici pred cerkvenimi vrati vzemite svečo. Otroci imajo malo svečo, ki so jo plačali s prispevkom za verouk. Starejši imajo večjo svečo.

Svečo odnesete domov in jo doma okrasite – pobarvate.

Svečo prinesete v cerkev in zmolite molitev za Marijino varstvo. Molitev je priložena svečki.

Svečo postavite pred Marijin kip v cerkvi.

Na dan praznovanja bosta ključarja vse sveče prinesla iz cerkve in jih postavila pred Marijin kip. Postavili ga bomo na mestu, kjer sedaj stoji smreka. Sveče bosta prižgala pred sveto mašo, ki bo po spletu ob 8. uri.

(Če se bodo razmere spremenile, bomo praznovanje prilagodili.)

 

 

 

Januar 2021

 

Stopili smo v novo leto 2021.

V preteklo leto 2020 smo stopili polni načrtov in lepih želja. Kmalu smo spoznali, da četudi smo polni navdušenja, načrtov in moči, smo le krhki ljudje.

Kdo izmed nas je vedel za nepoznani kraj Vuhan na Kitajskem? Mali virus je to ime ponesel po vsem svetu. Tamkaj spočeti virus, je pokončal več kot milijon in pol ljudi, napolnil bolnišnice, zdravstvo potisnil na rob zmogljivosti, gospodarstvo v krizo in povzročil socialne in psihične stiske ljudi. V zadnjem času se ne daleč od nas in v blagi obliki tudi pri nas, tresejo tla.

V takšnih in podobnih situacijah se kmalu najdejo »preroki,« ki vse vedo. Razlagajo, čemu je tako in kaj je končni cilj vsega tega.

Naš prerok je Jezus Kristus, ki nam pravi: »Spreobrnite se in verujte evangeliju« (Mr 1,15). Nič ne razlaga vzrokov in posledic, ampak vabi in spodbuja tudi v najtežjih časih k zaupanju v Boga.

 

Vprašajmo se:

 

 • Ali bi se tudi mi morali spreobrniti? Tudi jaz? Naše in moje življenje? Bosta virus in potres naredila mene boljšega? Bol čistega, bol zvestega moji družini? Naši družbi? Jezus pravi: »Jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« (Jn 8,11).

 

 • Bi moral tudi jaz poglobiti svojo vero? Jo pokazati tudi tako, da grem k sveti maši? Da pošljem otroke k verouku in sveti maši? Da doma v družini molim, sodelujem pri molitvi? …

 

Jezus pravi: »Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz,3,20).

Tudi v teh izrednih časih zaupajmo v Boga. Jezus pravi: »Ali ne prodajajo pet vrabcev za dva novčiča? In vendar Bog ni pozabil na nobenega od njih.  Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se! Vredni ste več kakor veliko vrabcev« (Lk 12, 6 -7).

 

Voščim vam srečno novo leto 2021.

Naj vas spremlja Božji blagoslov.

Voščim vam,

da bi bili zdravi,

zadovoljni in srečni.

Župnik s sodelavci

 

 

 

 

Iz kronike

Kljub težavam z omejitvami zaradi epidemije koronavirusa smo imeli lansko leto redno sveto mašo in poučevali verouk. Vse to smo omogočili s prenosom preko spleta. Sveto mašo je župnik daroval v zimski kapeli, kjer smo postavili 'mali studio' za snemanje.

 

Župnijska oznanila smo tiskali 180 kosov in pridni dobrovoljci so jih razdelili po župniji. Preko njih smo vernike spodbujali k sodelovanju pri sveti maši doma. Namene maš smo vedno napovedali v oznanilih in na naši župnijski spletni strani. Vabili smo župljane k svetemu obhajilu po vsaki sveti maši v župnijsko cerkev, nekateri, maloštevilni, so se ga udeleževali. V oznanilih smo poročali tudi o dogodkih, obveščali o določilih Slovenske škofovske konference in sporočali novice  nadškofije in župnije.

Župnijski mobi za verouk je veroučencem redno pošiljal SMS, nujna sporočila glede verouka, jih spodbujal in odgovarjal na njihova vprašanja.

Podeljevanje zakramentov je bilo omejeno, kljub temu pa smo v času sprostitev ukrepov podelili nekaj zakramentov.

V tem letu smo krstili 3 fantke in 5 deklic, pri prvem obhajilu je bilo 7, veroučencev, Birme nismo imeli, trenutno pa se za birmo pripravlja 15 veroučencev.

Cerkveno smo pokopali 7 moških in 9 žensk.

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski metropoliji

https://katoliska-cerkev.si/navodila-za-obhajanje-svetih-mas-v-mariborski-metropoliji

 

Objavljamo delna navodila za mariborsko metropolijo, ki so bila sprejeta 31.12.2020. Celotna navodila si lahko ogledate na zgoraj navedeni povezavi.

 

 1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020.
 2. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine.
 3. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 • Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
 • Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
 1. V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Ker v naši kidričevski župniji to ni izvedljivo, nadaljnjih navodil glede obhajanja svetih maš ne objavljamo v celoti, si pa jih lahko preberete na spletu na povezavi, ki je navedena zgoraj.

 

 • Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).

 

 • Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše. Že v prejšnjih številkah župnijskih oznanil in pri prenosu svetih maš preko spleta je bilo oznanjeno, kako je s prejemom svetega obhajila v Kidričevem. Ker se prejema svetega obhajila v naši župniji udeležuje le peščica vernikov, ponovno vabimo – župnik je po maši VEDNO na razpolago, za tiste, ki želijo prejeti neprecenljivi dar - sveto obhajilo.

 

 • Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

 

 • Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

 

 •  V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

 

 • Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

 

 • Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.

 

 • Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

 

 • Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

 

 • Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

 

 • Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.

 

 

Ob vstopu v novo leto,

prosimo Gospoda modrosti,

da bi znali čas prav uporabljati.

Naj bo vsak dan ustvarjanja

v Gospodovem vinogradu

prežet z ljubeznijo.

Tudi čas pandemije

naj prečisti

misli in besede,

da bodo obrodile

sadove za večnost.

 

Msgr. mag. Alojzij Cvikl D.J., mariborski nadškof metropolit

Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof

G. Rok Metličar, škofijski upravitelj celjske škofije

 

 

 

December – božični prazniki

 

»Kedaj Zveličar prišel boš,

z Očeta večnega močjo?

Tvoj prihod napovedali,

že dano nam preroki so«.

(Adventna pesem – Angelik Hribar)

 

 

»Kedaj Zveličar prišel boš,« je lepa adventna pesem. V tem času ima še poseben pomen. Saj se nam zdi, da vlada mrak in čakamo jutranjo zarjo, ki nam bo naznanila, da je konec strahu pred okužbo koronavirusa.

 

Cerkev želi spoštovati ukrepe zdravstvene komisije za preprečevanje širjenja virusa. Zato smo čakali, kaj nam bodo o praznovanju sporočili naši škofje. Sporočilo smo dobili, a odločitev ni za vse škofije v Cerkvi na Slovenskem enaka, kakor ni enaka okuženost po Sloveniji. Mi bomo upoštevali navodila našega mariborskega nadškofa.

Morda bodo nekateri razočarani, toda ne pozabimo, da živimo v posebnem času. V tem času je pomembno praznovati božič v družini. Doma pod božično drevo postavite male jaslice in zapojte: 

 

»Ko stojiš ob jaslicah,
Jezusu odpri srce.
Če se v tebi ne rodi,
potem je vse zaman,
božiča ni in sreče ni.«

(Franc Juvan)

 

Naša župnija se na božič pripravlja že ves adventni čas. Kako bomo praznovali:

 

V cerkvi je župnik postavil jaslice.  So skromne. Za izdelavo jaslic, kot smo jih v naši cerkvi vedno imeli, moramo imeti več ljudi. Zaradi omejitve druženja je letos to nemogoče. Ko boste šli na pokopališče, ali na sprehod blizu cerkve, stopite vanjo in pred jaslicami zmolite molitev za zdravje svojih najdražjih ter svoje zdravje. 

Vsako leto smo pri otroški božični maši pri blagoslovu otrokom delili Jezusščka ali ovčko. Letos smo pripravili majhen hlevček. Vzemite. To je darilo vsem, ki ga želite.

Otroci v vežici pred cerkvenimi vrati krasijo svoje drevce z okraski, ki jih izdelajo doma. Drevce je vsak dan lepše okrašeno. Otroci, prinesite vaš okrasek, iz drevesca odtrgajte lizalko in vzemite knjigo, ki je pred drevescem ter štalico.

Na sveti večer bo pred cerkvijo gorelo 40 bakel, ki jih bosta ob 18. uri prižgala ključarja.

Pred cerkvijo bosta ključarja postavila skromno drevesce in ga okrasila, kot znamenje našega praznovanja.

Maše v domu ne bo. Pod najstrožjimi določenimi ukrepi bo župnik  odnesel in podelil sveto obhajilo tistim, ki bodo to želeli.

Sveta spoved – prihodnji teden bo župnik ves teden do božiča na razpolago za sveto spoved. Če ga ne boste srečali v cerkvi, pozvonite ali pokličite na 041 40 30 26. Takoj po spovedi boste lahko sprejeli sveto obhajilo. Upoštevajmo seveda pravila vstopa v cerkev. Lahko pa vsak dan sprejmete sveto obhajilo po maši, ki jo v živo prenašamo po spletu.

Vsako leto smo med polnočno mašo delili knjižice. Kakor prejšnja leta smo jih tudi letos naročili 200. Dobite jih v vežici pred cerkvenimi vrati. Pridite in jih vzemite. Ne bi bilo prav, če bi jih morali skuriti, ko vendar niso zastonj in so namenjene za vaš praznik.

V cerkvi pri jaslicah smo pripravili paketič za blagoslov doma na sveti večer. V njem boste našli oglje in prgišče/drobec kadila. Vzemite. 

Naš program praznovanja bomo prilagodili navodilom naših škofov.

 

 

 

Novorojeno dete naj napolni vaša srca

z mirom, veseljem in upanjem,

da bi ga mogli

prinašati in deliti tudi drugim.

Želimo vam lepe in blagoslovljene

božične praznike,

v novem letu pa

Božjega varstva in miru.

 

Župnik s sodelavci

 

 

Čestitka

msgr. dr. Francu Krambergerju

ob 40. obletnici škofovskega posvečenja

 

Naša župnija je z nadškofom Krambergerjem močno povezana. Leta 1983 je blagoslovil temeljni kamen za našo cerkev, ki ga je sam prinesel iz Svete dežele, cerkev pa je posvetil leta 1987.

Župnija mu bo preko valov radia Ognjišče čestitala.

Čestitka bo predvajana 20.12. predvidoma ob 14. uri.

 

 

Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov v mariborski metropoliji.

 

Vlada RS je 16. decembra 2020 izdala preklic nekaterih določb glede zbiranja vernikov v cerkvah ali kapelah, vendar so še vedno v veljavi strogi varnostni ukrepi za zajezitev epidemije. Epidemiološka slika glede okužbe s COVID-19 je na območju mariborske metropolije slaba.

Da bi varovali zdravje ljudi, smo se voditelji vseh treh škofij po posvetovanju z duhovniki odločili, da svete maše v vseh cerkvah ali kapelah metropolije do nadaljnjega škofje in duhovniki še naprej obhajamo brez navzočnosti vernikov.

Verniki so povabljeni, da obhajanje svete maše spremljajo po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih. Po sveti maši so povabljeni k svetemu obhajilu, za prejem katerega se dogovorijo z duhovnikom.

Dovoljena je tudi individualna duhovna oskrba, se pravi, da verniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru z duhovnikom opravijo sveto spoved, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih določb.

Po praznikih bomo ponovno proučili epidemiološko stanje, in na temelju tega sprejeli odločitev glede obhajanja svetih maš z udeležbo vernikov.

Letošnji božič bo »betlehemski«, saj ob Jezus ne bo množic, kakor jih ni bilo v hlevu ob njegovem rojstvu. Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z molitvijo in branjem Božje besede povabimo na svoje domove in On bo okrepil naša srca ter naredil, da bo tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

 

Msgr. Alojzij Cvikl D.J, mariborski nadškof metropolit

Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof

g. Rok Metličar, škofijski upravitelj škofije Celje

 

 

 

 

V župnišču lahko dobite Marijanski koledar. V nabiralnik dajte zanj 2,50 €, in Družinsko pratiko za 6,00 €.

 

 

 

 

Advent

 

Zakorakali smo v adventni čas. Letos smo ga začeli na zadnjo nedeljo meseca novembra. Takrat smo obhajali tudi nedeljo Karitasa.

Advent pomeni »prihod« ali »bližanje«. Seveda bližanje našemu najlepšemu prazniku božiču.

Vsako leto smo ta čas praznovali polni hrepenenja. Izdelali smo adventne venčke in na nje namestili štiri sveče. Vsaka sveča nam je pomenila eno adventno nedeljo. Pred cerkvijo so župljani postavili velik adventni venec. V naši župnijski cerkvi so otroci med recitacijo vsako nedeljo prižgali še eno svečo in vedno dodali: »Jožef in Marija čakata na nas, z njima preživimo ta adventni čas.«

Ta čas je potekal tudi poln drugih priprav. Vse je bilo praznično. Na koru so božične pesmi vadile naše pevke, na ŽPS smo se pogovarjali, kdo nam bo nabral mah za jaslice, kdo jih bo izdelal, Karitas je iskal načine, kako bo razveselil naše starejše župljane, KKD Zvezni dol, kako bo potekalo srečanje z Miklavžem, kdo bo postavil veliko smreko pred cerkvijo, kako bo okrašena… Birmanci niso pozabili vsako leto pripraviti akademijo BREZMADEŽNI in božičnico, ključarji pa namestiti 'morje' bakel pred cerkvijo za polnočnico. 

In letos? Okrog cerkve in župnišča je tišina. Ta pa ni mrtvilo, saj se vsak večer ob 17. uri prižgejo luči. Takrat se v zimski kapeli daruje sveta maša za tiste, ki ste zanje posebej naročili in za vse župljane. Nato se moli rožni venec; ponedeljek za vse, ki so v naši župniji sprejeli sveti krst, torek za te, ki so sprejeli sveto birmo, sredo za prvo obhajance, četrtek cerkveno poročene v naši cerkvi in petek za vse, ki so bili pri nas cerkveno pokopani. Ta razporeditev je le iztočnica, molitev pa je namenjena vsem našim župljanom.

Ker smo omejeni za zunanje aktivnosti v cerkvi, nas adventni čas kliče, da kot kristjani obudimo te lepe običaje v naših družinah, kolikor nam moderni čas dopušča. Gotovo ne bomo pozabili v stanovanju  postaviti jaslice. Še več, ne bomo pozabili bistva adventnega časa, ki je; notranji pripravi na Gospodov prihod oziroma srečanje z Njim in s katerimi živim ali se srečujem.

Nadškof Marjan Turnšek nam je na srečanju (preko zooma) za razmišljanje postavil točke, ki so lahko adventna spodbuda za vse:

 + »Kdo je do sedaj v moje življenje prišel; kdo prihaja v tem času … koga pričakujem v prihodnosti.

+ V življenje koga sem v preteklosti vstopil jaz; v čigavo življenje vstopam v tem času … kdo me pričakuje v prihodnosti.«

 

Postavimo si vprašanja:

 

Kaj jaz pričakujem od:

Sebe,

Žene / moža,

sina (sinov),

hčere (hčer),

staršev,

sosedov,

župnije,

BOGA

Kaj od mene pričakujejo:

Žena / mož,

sin (sinovi),

hčera (hčere),

starši,

sosedi,

župnija,

BOG,

 

Ko bom na to odgovoril, bom odgovoril na vprašanja: »Koga res pričakujem? Na kaj ali na koga sem res vsak dan pozoren – čuječ? Kaj je moja prva jutranja misel?, kaj zadnja želja v dnevu?, katero hrepenenje me živo spremlja ves dan?«

 

Vse to so slamice, ki jih bom v adventnem času pravilno razporedil v svojem srcu, da vanj stopi Bog oziroma mali Bog, Božiček, to je Božji Sin.

 

Lepo pripravo na božič, četudi v tem izrednem adventnem času.   

Župnik s sodelavci

 

Darovi za našo župnijo

Od kar imamo cerkev zaprto, ni mašnih nabirk za vzdrževanje cerkve. Sredi cerkve smo postavili nabiralnik poleg stare – nekdanje velikonočne - sveče  z napisom: »Moj dar za cerkev.« Do danes se je v njem nabralo 77,50 € in v nabiralniku pri podobi blaženega  Antona Martina Slomška 57, 65 €. Neimenovana organizacija nam je darovala 300.00€. Mašnih namenov - darov za mašo, kar je sicer namenjeno duhovniku osebno, je pri nas zelo malo. Veliko teh mašnih namenov sem dobil iz Kungote oziroma Hajdine in sedaj jih ni.  Sem pa dobil nekaj darov s pritrditvijo: »Za vas osebo.« Hvala in še enkrat hvala. Gotovo moram vse te darove položit na račun, da lahko 'vozimo'. Sem prepričan, da bomo zvozili, ker živim med dobrimi župljani in vem, da je naša župnija od samega začetka v Božjih rokah.

 

 

 

 

 

 

 

NADŠKOFOVO PISMO DRUŽINAM ZA ADVENTNI ČAS 2020

Advent je čas priprave na praznik Gospodovega rojstva, božiča. Božič pomeni »mali Bog«. Spominjamo se zgodovinskega dogodka pred več kot dva tisoč leti, ko je veliki Bog postal mali človek, otrok, sin deviške matere Marije. S svojim rojstvom je dal dostojanstvo vsakemu izmed nas. Jezus je bil rojen v sveti družini in s tem je posvetil življenje v družini. Zato je božič praznik družinske topline. Najlepše ga doživljamo v krogu domačih. Advent, doba štirih tednov pred božičem, je čas notranje (duhovne) in zunanje priprave. Letošnje leto bo zaradi korona virusa zunanje priprave manj kot prejšnja leta. S tem pa se  nam odpirajo vrata, da bo  naša duhovna priprava po domovih in družinah lahko bogatejša. Zadnja leta se po naših domovih pojavljajo adventni venci s štirimi svečami. Kakšen je smisel teh venčkov? Kakor vsako nedeljo prižgemo novo svečo, tako naj bi rastli v pričakovanju in ljubezni do Kristusa. Povabim vas, da adventni venec postavite na vidno mesto in si izberete, kdaj se boste ob njem zbirali k molitvi: vsak večer ali vsaj kakšen dan v tednu. V veliko oporo vam bo adventni koledar, ki ga vsako leto pripravi Misijonsko središče Slovenije. Dobili ga boste lahko v cerkvi na mizici za verski tisk ali na način, ki vam ga bo posredoval vaš župnik. Letos bo koledar dostopen tudi v elektronski obliki. Povezavo za vsak dan boste našli na spletnih straneh Misijonskega središča Slovenije (http://www. missio.si/) in na spletnih straneh Slovenskega katehetskega urada (http://sku.rkc.si/), ki redno objavlja tudi druga katehetska gradiva za družine (nedeljska molitvena bogoslužja, molitve za praznovanje treh svetih večerov …). Del priprave na božič je tudi postavljanje jaslic, brez katerih si ne moremo predstavljati slovenskega božiča. Pri tem lahko sodeluje celotna družina – vsak član lahko prispeva svoj delež. Letošnji advent želimo po naših župnijah zaznamovati z naslednjimi pobudami: – Poživiti želimo družinsko molitev: pred jedjo in po njej, ob adventnem vencu in jaslicah. – Postavimo na vidno mesto Sveto pismo in ga začnimo brati. Če družina še nima Svetega pisma, ga lahko dobi ali v župnišču ali v knjigarni z verskimi predmeti. – Sv. Miklavž naj otroke preseneti doma. Ob tem se lahko v družini pogovorite, kako bo družina posnemala sv. Miklavža. Božič je po svoji vsebini praznik dobrote, saj nam je nebeški Oče podaril svojega Sina in nam s tem pokazal svojo neizmerno ljubezen do nas. Tako tudi nas vabi na pot ljubezni in dobrote. – V adventnem času boste imeli priložnost za sveto spoved. Pozanimajte se, kdaj je duhovnik v vaši župniji na razpolago za prejem tega zakramenta. – Če bo še naprej ostala omejitev števila vernikov za obisk svete maše, vas vabim, da se potem, ko ste sveto mašo spremljali s pomočjo spletnega, sporočila slovenskih škofij 12/2020 273 televizijskega ali radijskega prenosa, odpravite v domačo cerkev, da prejmete sveto obhajilo. – Posebno pozornost je treba nameniti trem svetim večerom: 24. december – prvi sv. večer.  Takrat se lahko družina zbere ob jaslicah in božičnem drevesu. Na začetku prižgemo luči na božičnem drevesu in svečo pri jaslicah. Zapojemo ali poslušamo primerno božično pesem, preberemo odlomek iz Svetega pisma, ki govori o Jezusovem rojstvu; sledijo prošnje, blagoslov jaslic in stanovanja ali hiše; zaključimo z molitvijo očenaš, zapojemo ali poslušamo božično pesem. Staro leto, 31. december – drugi sveti večer. Zadnji dan leta se želimo Bogu zahvaliti za vse prejete darove v preteklem letu. Poleg udeležbe pri zahvalnem bogoslužju v cerkvi naj bi tudi doma družina našla čas za skupno molitev, v katero vključi blagoslov doma in kajenje. Praznik Gospodovega razglašenja ali treh kraljev so naši predniki praznovali kot »tretji božič«. Zvečer 5. januarja se družina zopet zbere ob jaslicah. Ta večer poleg blagoslovljene vode pripravimo tudi kadilo in kredo. Večer pričnemo s poslušanjem ali petjem pesmi, ki govori o treh kraljih, sledi poslušanje Božje besede in prošnje. Potem je blagoslov doma ali hiše. Na podboje vrat napišemo s kredo 20 + G + M + B + 21, da bi Bog blagoslavljal naš dom in vsakega izmed nas. Želim vam veselo in ustvarjalno pričakovanje Gospodovega rojstva in poživitev vaše osebne vere, ki jo živite najprej v svoji družini, v okviru možnosti pa tudi v župniji in družbi. Ko doživim lepoto in bogastvo božičnih praznikov, v katerih se nam razodeva Božja ljubezen do nas, se tudi v meni začne prebujati nov človek, ki živi in oznanja veselje in mir. Kako nam tega oznanila manjka v naših družinah in našem okolju!

 msgr. Alojzij Cvikl DJ nadškof metropolit

 

 

 

Joj, kakšni časi

 
Vsak dan poslušamo navodila, kako naj živimo, da bomo zajezili nalezljivo širjenje virusa, ki mu pravimo tudi virus s krono – korona virus - Covid – 19.  Situacija je res resna in prav je, da upoštevamo vse ukrepe zdravstva in vlade. Bodimo pametni in ne nasedajmo neutemeljeni, lahko rečemo, pogubni propagandi nekaterih ljudi, ki nam ne želijo dobro. Vedno so živeli ljudje, ki so bili 'uporniki', ki so poskušali razvijati svoje teorije, ki so zelo vprašljive.
 
Molitev
Papež in škofje nas kristjane spodbujajo k poglobljeni molitvi. Tudi kristjani v Kidričevem poglobimo našo molitev.  Leta 1981 je našo župnijo prevzel gospod Franc Obran in že naslednje leto so stekli postopki, za gradnjo 'hiše molitve' Kidričanov, naše Božje hiše.  Mesto preraslo s trnjem in z akacijami se je že tisto jesen spremenilo v veliko gradbišče. Hiša Božja je bila blagoslovljena 1987 leta.
 
Naša hiša molitve ima zvonik in na zvoniku velik križ, ki je kakor kazalec, ki kaže v nebo in pravi: »Povzdigni oči kvišku, k Bogu, On je gospodar časov, vekov, vsega kar živi in biva. Nanj se obračaj v molitvi«. Spomni se tega, ko gledaš ta križ na zvoniku.
Trikrat na dan se oglasijo zvonovi? Zakaj?, Da nam povedo koliko je ura? Ne to. Za to, da naše misli povežejo z Bogom. Takrat se spomnimo v molitvi 'Angel Gospodov', da nam je Bog poslal svojega Sina na svet, da bi nas odrešil. To molitev molimo, ko zvoni. 
 
Naša dežela je posijana s križi in kapelami. Vsaka ima svojo zgodovino in razlog postavitve. Največ jih je postavljenih kot izpolnitev zaobljube. Na primer zaobljube: »Če se zdrav vrnem iz ujetništva, vojne, prebolim to bolezen…,  bom zgradil kapelo, ali postavil križ«. Med kapelami pa so tudi takšne, ki jim pravimo ''Kužno znamenje''. To so štirioglate kapele s podobo na vsako stran. Kar spominja na težke čase, ko je pri nas bila kuga.
 
Župnik
 
 
 
Župnik, vam je dolg čas? Sami ste v tako velikih prostorih?, Včasih kdo vpraša. Dolg čas? Zakaj? Župnik se mora prilagajati Božji volji. Res je sedaj veliko  več časa. Toda dan je izpopolnjen. Srečne so lahko župnije, ki imajo duhovnika, ki za svoje župljane moli, oznanja Božjo besedo in deli zakramente. V tem času je vse omejeno. Toda dan se začne z obvezno jutranjo molitvijo, nadaljuje obvezno opoldansko molitvijo in obvezno večerno molitvijo. Te obvezne molitve za župljane so zaobljubljene pri sprejemu duhovniškega posvečenja (diakonata). Imajo veljavo, kot zakonska zaobljuba zakoncev. Opustitev ali malomarnost iz neopravičenega razloga so greh. Vsaka od teh molitev traja po dvajset minut do pol ure. K temu pa mora dodati še 'uro bogoslužnega branja', ki je sestavljena od psalmov, odlomka iz Svetega pisma in enega članka iz zapisov cerkvenih očetov, ali članka verske vsebine. Preden duhovnik gre počivat zmoli completori, tj., sklepno molitev. 
 
K molitvi pa smo poklicani vsi. Vsak na svojem mestu, starši za otroke, otroci za starše, stari starši za vnuke, vnuki za stare starše, brati za sestre, sestre za brate, mož za ženo, žena za moža, tete in strici za nečakinje in nečake …
 
Saj poznate tisto pripoved, ko je mož vedno rekel svoji ženi, ko ga je v nedeljo vabila naj gre z njo k sveti maši: »Saj ti moliš za oba.« Neke noči pa se mu je sanjalo, da sta prišla pred nebeška vrata. Sveti Peter jih odpre in pravi: »Gospa, kar vi stopite za oba.«
 
 

Maša

V tem času se maše v cerkvi ne moremo udeležiti. Toda v župniji je vsak dan sveta maša po namenu vernikov. Mašo prenašamo preko spleta, kjer je že na začetku maše napisano, za kakšen namen se maša daruje. Maša je za zaprtimi vrati v naši zimski kapeli, ob delavnikih ob 17. uri in v nedeljah ob 8. uri. Pri maši sprejmemo duhovno sveto obhajilo. Zakramentalno sveto obhajilo pa lahko sprejmemo vsak dan po sveti maši v cerkvi, po navodilih škofov, upoštevajoč  vse zdravstvene ukrepe. Škofje nas pozivajo, da radi pridemo k obhajilu, če tudi ne moremo biti pri sveti maši. Pri nas je za obhajilo določen čas po sveti maši. Če bo kdo prišel pozneje, bo župnik z veseljem podelil sveto obhajilo.
 
 

Rožni venec

V župniji vsak dan molimo rožni venec za naše župljane. Prenašamo ga preko spleta. Vabimo vas, da se nam pridružite. V delavnikih molimo rožni venec po maši v nedeljah ob 18. uri.
 
 

Verouk

Verouk prenašamo preko spleta. Naredimo pač, kar je v naši moči. Upamo, da bomo kmalu lahko učili verouk tudi v živo. Toda v tem času se moramo prilagajati zdravstvenim in državnim ukrepom. 
 
 

Praznik

22. tega meseca na praznik Kristusa Kralja vesoljstva praznuje tudi sveta Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe. Pri rožnem vencu se bomo v hvaležnosti spomnili vseh naših pevcev, nekdanjih organistov,
kakor tudi vseh pokojnih pevcev in pevk, ki (so) s svojimi talenti pri bogoslužju slavijo Boga.
 
29. november je prva adventna nedelja in obenem nedelja Karitas. Bogu se bomo zahvalili za vso pomoč, ki nam jo Bog daje preko te in drugih dobrodelnih organizacij, kakor za vse delavce, prav posebej   prostovoljne delavce teh organizacij.   
 
 
Sveti oče Frančišek je za 4. svetovni dan ubogih, ki ga bomo obhajali 15. novembra, na 33. nedeljo med letom, napisal poslanico z naslovom »Ponudi svojo roko siromaku« (prim. Sir 7,32).
 Del te objave je zapisan v spodnjih vrsticah, celotno objavo pa si lahko ogledate na spletni povezavi https://katoliska-cerkev.si/poslanica-svetega-oceta-franciska-za-4-svetovni-dan-ubogih
 
Poslanica svetega očeta Frančiška
za 4. svetovni dan ubogih
33. nedelja med letom
15. novembra 2020
»Ponudi svojo roko siromaku« (prim. Sir 7,32)
 
Ponuditi roko je znamenje: znamenje, ki neposredno spominja na bližino, na solidarnost, na ljubezen. V teh mesecih, v katerih je svet preplavil virus, ki je prinašal bolečino in smrt, obup in zmedo, koliko ponujenih rok smo lahko videli! Ponujena roka zdravnika, ki skrbi za vsakega bolnika in skuša najti pravo zdravilo. Ponujena roka bolniške sestre, ki ostaja preko svojega delovnega časa, da bi negovala bolnika. Ponujena roka tistega, ki dela v administraciji in skrbi za sredstva za rešitev čim večjega števila življenj. Ponujena roka farmacevta, ki je izpostavljen tolikim zahtevam v tveganem stiku z ljudmi. Ponujena roka duhovnika, ki blagoslavlja z muko v srcu. Ponujena roka prostovoljca, ki pomaga tistemu, ki živi na cesti, in tistim, ki imajo  streho, pa nimajo hrane. Ponujena  roka moških in žensk, ki delajo, da bi poskrbeli za osnovne storitve in varnost. Opisali bi lahko še druge ponujene roke, da bi sestavili litanije dobrih del. Vse te roke so kljubovale okužbi in strahu, samo da bi nudile oporo in tolažbo.
 
 
 
 
Na spletni strani Katoliške cerkve najdete tudi
Navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19 , ki so stopila v veljavo v petek, 13. novembra 2020
 
 1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, …, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
 2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov(izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).
 3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
 4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2).Duhovnikom se priporoča, da prenašajo nedeljske svete maše po spletu pred sveto mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem terminu naj se vernike povabi k spremljanju svete mašena TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.
 5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično –enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.
 7. Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.
 8. Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oz. istega gospodinjstva.
 9. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
 10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.
 11. Kateheza (verouk)in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
 12. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke.
 13. Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.
 
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica.
 
Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.
 
 
 

November

Pred nas stopa november, mesec bogatega duhovnega sporočila, vsebine in ljudskih običajev. To je mesec spominov, molitve, zahvale in poguma.

 

V tem mesecu radi poromamo na grobove naših dragih. Okrasimo jih s cvetjem in nanje prižgemo svečo.

 

Kristjane te sveče spominjajo na velikonočno svečo, ki jo slovesno blagoslovimo in prižgemo na veliko soboto. Pri tej sveči pri krstu prižigamo krstne sveče, ki pomenijo našo vero. Pokojni, ki so pokopani v grobu, so pri krstu prižgali krstno svečo, znamenje vere, zato molimo: »Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti.« S to molitvijo želimo reči: »Bog podari jim večno srečo pri sebi in Kristus, ki nas je odrešil ter je naša večna luč, naj jih napolni z lepoto, po kateri so vse življenje hrepeneli.

 

Na zahvalno nedeljo 8. novembra se bomo Bogu zahvalili za vse darove narave in naše uspehe pri našem delu. Ker nas je letos Covid-19 prikrajšal za slovesno okrasitev oltarja s pridelki iz naših polj in vrtov, nam ravno ta Covid-19 narekuje, da zahvalno nedeljo obhajamo drugače. Družinski očetje, po svojem poslanstvu ste ' veliki duhovniki' v svojih družinah. Matere, ve ste spremljevalke vsakega člana vaše družine, kot je Marija spremljala Jezusa. Pokažite 'roge' Covid-19 in obhajajte nedeljo zahvale doma, v vaši družini, zbrani okrog domače mize ('domačega oltarja'). Ko bomo znali Bogu reči iskreno: »Hvala,« se nam bo nasmehnil in nam pomagal.

 

Tako tudi na god svetega Martina doma slovesno obhajajmo. Na ta god se po naši tradiciji še posebej zahvaljujemo za 'žlahtno kapljico'.  

 

 Stopimo Corona-19 naproti. S pogumom izpolnjevanja navodil zdravstvene stroke in državnih voditeljev, ki se borijo za naše zdravje. Molimo tudi za njihovo zdravje in vztrajnost. Sami pa storimo, kar je v naši moči, da vera v naših družinah, župnijah, narodu ne bo tonila, ampak po dobrih vernikih vedno bolj rasla.

 

 

 

Marijanski koledarji in Družinske pratike

Lahko jih dobite v avli pred cerkvijo.

Marijanske koledarje – prispevek 2,50 €

Družinsko pratiko – prispevek 6 €.

 

 

 

Slovenska škofovska konferenca priporoča

Molitev v družini za pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike

 

Katoliška cerkev se spominja vseh vernih rajnih 2. novembra. Tradicionalno ta dan duhovniki darujejo tri svete maše po namenu vernikov. Verniki molijo molitev rožnega venca, pri kateri se spominjajo vernih rajnih ter prosijo za duše v vicah, da bi dosegle nebeško srečo. Slovenski škofje vabijo vernike, da se na dan vseh vernih rajnih spomnijo dragih pokojnih z molitvijo rožnega venca ali vsaj ene desetke, lahko pa dodajo tudi eno od molitev, ki jih najdete na spodnji povezavi

 

https://katoliska-cerkev.si/molitev-v-druzini-za-pokojne-sorodnike-prijatelje-in-dobrotnike

 

Letos zaradi izrednih razmer verniki molijo doma, lahko pa prejmejo sveto obhajilo izven maše, kakor je določeno v navodilih slovenskih škofov.

 

 

 

V soboto. 17. oktobra so duhovniki prejeli dodatna navodila za prenašanje svetih maš preko spleta.:

Tudi naša župnija bo tako začela s prenosi svetih maš preko spleta 24.10.2020.

Prenos maš bo

 • v soboto, 24.10.2020 ob 18. uri,
 • v nedeljo, 25.10.2020 ob 8. uri.
 • 25.-31.10.2020 ob 8. uri

 

1.11.2020 , VSI SVETI

 

Župnik bo blagoslovil grobove zgodaj zjutraj na novem in na vojaškem pokopališču in

ob 8. uri daroval sveto mašo za zaprtimi vrati /prenos preko spleta/. Priložnost za prejem obhajila bo ob 9. uri,

 

ob 18. uri bo preko spleta molil pred Najsvetejšim vse dele rožnega venca in po namenih vernikov - spomini.
 

2.11.2020 - SPOMIN VERNIH RAJNIH

Svete maše bo župnik daroval:
 • ob 8. uri v kapeli na vojaškem pokopališču
 • ob 10. uri pri zamolčanih grobovih, ko bo tudi blagoslovil grobove.
 • Ob 18. uri v župnijski kapeli /prenos preko spleta/, ob 18.30 bo možnost prejema svetega obhajila v cerkvi.
 

Vse maše bodo darovane brez navzočnosti vernikov.

 

 

 

»Svoje zaupanje položimo v Boga.«

 

Število obolelih za COVID-19 so iz dneva v dan večje in vsak dan nas koronavirus vse bolj zapira po posameznih področjih – regijah. Zaradi velikega povečanja števila obolelih se je tako marsikaj spremenilo, a naša tolažba ostaja vera v Boga, Očeta usmiljenja in tolažbe.

 

Delajmo, kakor da je v boju proti koronavirusu vse odvisno od nas samih in prosimo, molimo ter zaupajmo Bogu, kakor da je vse odvisno od Njega.

 

Naj se zgodi Božja volja.

 

Naša župnija sodi v regijo, ki se je dne 15. oktobra že znašla na seznamu statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve Covid-19 označene rdeče.

 

V nadaljevanju Vam posredujemo navodila /delna/ Slovenskih škofov, ki so nam jih posredovali z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in veljajo od 16.10.2020 dalje.

Celotna navodila slovenskih škofov si je mogoče prebrati na https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-19

 

 

I. Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče

Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.

Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo…).

Duhovniki lahko določijo in oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila).

Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

 

Naša Župnija

V Kidričevem bo župnik maševal za zaprtimi vrati – v kapeli, vsak delavnik ob 18. uri in v nedeljo ob 8. uri.

Po maši bo priložnost za sveto obhajilo v cerkvi v nedeljo ob 9. uri, ob delavnikih pa ob 18.30.

Nekateri ste naročili namen maše. Prosim, da mi sporočite datum na katerega naj prestavim vaš mašni namen.

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

 

Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

 Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. V Kidričevem imamo spovednico urejeno po navodilih SŠK.

Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

 Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

 

 

 

II. Splošna določila, ki veljajo za vse župnije v Sloveniji (v oranžnih in rdečih statističnih regijah)

 

Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).

Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2).

Duhovniki naj ne prenašajo svetih maš po spletu. V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeležiti svete maše v cerkvi. Župniki pa lahko po elektronskih medijih nagovorijo svoje vernike, z njimi molijo in jih spodbujajo, da bodo čas preizkušnje lažje preživeli.

Na praznik vseh svetih, 1. novembra in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne (npr. rožni venec).

Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno, če so le te urejene po navodilih SŠK. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

 

 

 

III. Vabilo k molitvi

(velja za vse statistične regije Slovenije)

 

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.

 

Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

 

Navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020.

 

 

 

Prazniki pri nas

 

novembra bo župnik blagoslovil grobove zgodaj zjutraj na novem in na vojaškem pokopališču.

 

Župnik bo ob 8. uri daroval sveto mašo za zaprtimi vrati. Priložnost za prejem obhajila bo ob 9. uri,

ob 18. uri bo preko spleta molil pred Najsvetejšim vse dele rožnega venca in po namenih vernikov – spomini.

 

 

 

Novembra

 

Sveto mašo bo župnik daroval:

ob 8. uri v kapeli na vojaškem pokopališču

ob 10. uri pri zamolčanih grobovih, ko bo tudi blagoslovil grobove.

Ob 18. uri v župnijski kapeli, ob 18.30 bo možnost prejema svetega obhajila v cerkvi.

Vse maše bodo darovane brez navzočnosti vernikov.

 

Spomini v letošnjem letu

 

Tudi letošnje leto zbiramo za spomine - za zbrane darove bo župnik daroval svete maše, objavljene pa bodo v Župnijskih oznanilih.

 

Imena pokojnih, za katere boste darovali bomo objavili v prihodnjih oznanilih.

 

 

 

 

 

Misijonska nedelja

 

Mariborska nadškofija nam je na prošnjo Misijonskega središča Slovenije posredovala sporočilo, da ga posredujemo župljanom.

 

Objavljamo le delno sporočilo:

 

Prošnja se nanaša na Misijonsko nedeljo, ki pa bo letošnje leto zelo okrnjena, ker v velikem delu Slovenije mašujejo duhovniki za zaprtimi vrati in tako nabirk sploh ne bo. Ostal je le še majhen del, kjer sicer duhovniki še lahko mašujejo, a tudi tam velja omejitev zbiranja do 10 vernikov.

 

V spodnjem delu je zato zapisan žiro račun Misijonskega središča Slovenije, kamor lahko verniki nakažete denar, ki ga namenjate za misijone.

 

Se pa že vnaprej zahvaljujejo za vsak dar.

 

TRR: SI56 0201 4005 1368 933

Namen nakazila: Misijonska nedelja 2020

Koda namena: CHAR

Referenca: 249807

 

 

 

Mesec rožnega venca

 

Oktober je mesec bogatih darov narave in razkošje jesenskih barv. Posvečen je Mariji.

Njej je posvečen tudi mesec maj. Takrat stopamo pred Marijo polni hrepenenja in prošenj za božji blagoslov. Po končani zimi se narava odeva v lepoto, Marijo takrat častimo kot najlepšo 'cvetlico maja'. V jeseni se Bogu zahvaljujemo za vse, kar nam je dala narava in po Mariji našo hvaležnost dajemo Bogu. 

Mesec oktober nas kliče k poglobljeni molitvi. V tem mesecu molimo rožni venec, molitev v kateri premišljujemo Jezusovo in Marijino življenje.

 

 

ROŽNI VENEC

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Najprej molimo apostolsko vero  - Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje….

Nato molimo Oče naš in deset zdravih Marij ter govorimo besede skrivnosti, ki jo molimo.

Na koncu vsake desetke molimo:

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

In dodamo:

O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

 

 VESELE SKRIVNOSTI (ponedeljek in sobota)

 1. ki nam poživi vero.
 2. ki nam utrdi upanje.
 3. ki nam vžgi ljubezen.

 

 1. … ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
 2. … ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
 3. … ki si ga Devica rodila
 4. … ki si ga Devica v templju darovala
 5. … ki si ga Devica v templju našla

 

 

 

SVETLE SKRIVNOSTI (četrtek)

 1. ki je naša pot.
 2. ki je naša resnica.
 3. ki je naše življenje.

 

 1. … ki je bil krščen v Jordanu
 2. … ki je v Kani naredil prvi čudež
 3. … ki je oznanjal Božje kraljestvo
 4. … ki je na Gori razodel svoje veličastvo
 5. … ki je postavil sveto evharistijo

 

 

ŽALOSTNE SKRIVNOSTI (torek in petek)

 1. ki nam utrdi spomin.
 2. ki nam razsvetli pamet.
 3. ki nam omeči voljo.

 

 1. … ki je za nas krvavi pot potil
 2. … ki je za nas bičan bil
 3. … ki je za nas s trnjem kronan bil
 4. … ki je za nas težki križ nesel
 5. … ki je za nas križan bil

 

 

ČASTITLJIVE SKRIVNOSTI (sreda in nedelja)

 1. ki nam vodi naše misli.
 2. ki nam vodi naše besede.
 3. ki nam vodi naša dejanja.

 

 

 1. … ki je od mrtvih vstal
 2. … ki je v nebesa šel
 3. … ki je Svetega Duha poslal
 4. … ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
 5. … ki je tebe, Devica, v nebesih kronal 

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF