Preskoči na vsebino


AKTUALNO

Kraljica venca rožnega

 

»Kraljica venca rožnega, naj celi svet Ti hvalo da..«, bomo prepevali po naših cerkvah, kapelah in tudi v krščanskih družinah ves mesec oktober. Ta mesec je namreč posvečen naši nebeški materi, ki jo častimo kot Rožnovensko Mater Božjo.

 

Pri molitvi rožnega venca premišljujemo Jezusovo rojstvo, delo, trpljenje in vstajenje.

 

Imamo torej 4 dele rožnega venca:

          Veseli,

          svetli,

          žalostni in

          častitljivi.

 

V naši župniji rožni venec molimo vsak dan pred sveto mašo. Navadno ga molijo naše gospe molivke. V mesecu oktobru pa ga bodo v nedeljah pred deveto mašo molile tudi naše župnijske skupine:

7. oktobra, članice in člani Župnijske karitas,

14. oktobra, člani ŽPS,

21. oktobra, pevke cerkvenega pevskega zbora,

28. oktobra, članice in člani KKD Zvezni dol in Župnijska molitvena skupina.

Tudi na naše družinske maše ob 10.30 nismo pozabili. Izzvali so nas otroci sami s pripovedovanjem, da ima očka tak molek v avtu, da imajo čudovit molek iz Međugorja … 

Otroci bodo molili:  

7. oktobra, veroučenci iz 6. razreda

14. oktobra, veroučenci iz 5. razreda

21. oktobra, veroučenci iz 4. razreda

28. oktobra, veroučenci iz 1.,2., in 3. razreda.

Vabimo starše, stare starše in vse vernike, pridite, skupaj počastimo Rožnovensko Mater Božjo, se ji izročimo in prosimo Božjega blagoslova. 

 

 

Zopet šola, zopet verouk

 

Otroci, po lepo preživetih počitnicah, se že veselijo 'šole' – šolskega pouka. Zopet bodo zbirali znanje, se povezovali v prijazne prijateljske šolske skupine in se tako 'kovali' -  izgrajevali za  uspešno življe v današnjem svetu.

Kristjani pri krstu dobimo posebno dostojanstvo. Duhovnik, ki nas je mazilil s sveto krizmo je molil: »Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa… On te mazili z oljem odrešenja, da ostaneš ud Kristusa duhovnika, preroka in kralja za večno življenje.«

Otroci, ki bodo letos zopet prišli k verouku, nekateri seveda prvič, so že krščeni in maziljeni z oljem odrešenja. Ker so krst sprejeli kot dojenčki, se ta krst lahko razvije le s poglobitvijo – poučenjem o veri, v kateri so bili krščeni. H krstu so jih prinesli njihovi starši in botri.  Zakaj? Ker so sami krščeni – kristjani in ne gre, da bi doma imeli otroka, ki je nekaj drugega kot oni. Starši so tudi prvi učitelji molitev, npr.  – svet Angel, in vere, v kateri so otroka krstiti. Ker so starši velikokrat zelo zaposleni so jim  tudi pri poučevanju vere in vodenju otroka k sveti maši velika pomoč stari starši.   

Pride pa čas v odraščanju, ko moramo otroku ponuditi še več kot, kar otrok osvoji v domačem krogu. Otrok gre v šolo. Kristjani pa takrat ne pozabimo poslati otroka k verouku, kjer otrok zbira znanje o Jezusu Kristusu in njegovem nauku, o Bogu, kakor so o njem govorili, očaki, preroki in apostoli, obenem pa vedno bolj vstopa v župnijsko občestvo, sodeluje in gradi most med svojim srcem in Bogom ter župnijo. K temu mu veliko pomaga nedeljska maša in župnijske aktivnosti, gotovo pa sprejemanje zakramentov.

 

Birma

V mesecu septembru, 29. 9. 2018 bo 10 naših birmancev sprejelo sveto birmo. Birma bo ob 9. uri, birmovalec pa bo nadškof msgr Alojzij Cvikl.

Ko govorimo o birmi, radi poudarimo, da je to sprejem Svetega Duha. Ta poudarek je gotovo potreben. Birma pa je tudi potrditev. Nekateri bodo rekli dopolnitev krsta. Potrditev ali dopolnitev v kakšnem pomenu? Krst je popoln zakrament in ga ne moremo dopolniti ali potrditi. Koga pa lahko potrdimo? Birmanca. Pri obredu birme birmanec pred škofom izgovarja besede, ki so jih pri njegovem krstu izgovarjali starši in botri. S tem potrjuje, da veruje v Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, da se bo upiral zlu – satanu ter veroval, kot verujemo kristjani. Preprosto rečeno, s sveto birmo se je birmanec odločil, da bo živel kot kristjan.

Z birmo pa birmanec potrjuje tudi, da sprejema svoje starše, ki so ga vpeljali na pot krščanstva, potrjuje duhovno naravnanost svojih prednikov -  svojega rodu, potrjuje ljubezen do  svojih staršev, do domačega župnijskega občestva in krščansko kulturo slovenskega naroda. Postane, kakor rečemo, odrasel in odgovoren kristjan.

Ko birmanec pred škofom izpove vero, škof njegovo odločitev potrdi, na birmanca kliče darove Svetega Duha in ga mazili s sveto krizmo.

Birma je velik zakrament in pomembno dejanje, potrebno je, da se na birmo dobro duhovno pripravimo. Pred samo birmsko slovesnostjo opravimo devetdnevnico v čast Svetemu Duhu, škof pa pride na srečanje z birmanci in na pogovor z njimi pred slovesnostjo birme ter na preizkušnjo znanja. Devetdnevnico bomo začeli 20. septembra, škof pa bo prišel na srečanje z birmanci 25. septembra.

 Mesec september je za našo župnijo pomemben tudi zato, ker bomo  v mesecu septembru začeli verouk za tretji, četrti, peti in šesti razred, v mesecu oktobru pa za prvi in drugi razred ter pripravo za birmo, ki bo leta 2019.

 

 

 

Škofovo pismo

 

Spoštovani gospod župnik,

 

v petek, 21. septembra 2018, bomo v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine 2018 obeležili mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti so predstavniki evropskih institucij ter Ministrstvo za kulturo RS podprli predlog, da bi po vsej Evropi istočasno zazvonili vsi zvonovi.

 

Vljudno vas prosim, da v petek, 21. septembra 2018, zvonite za 15. minut z vsemi zvonovi med 18. in 18,15.

 

Simbolično dejanje je namenjeno obeležitvi 100-letnice konca I. svetovne vojne ter začetka 30-letne vojne leta 1618, ki se je končala leta 1648. Pobuda želi biti poziv vsem Evropejcem, da se grozote vojn ne bi več ponovile in da bi se zavedali, kako dragocena dobrina je mir. Ob tej priložnosti lahko v svoji župniji darujete sveto mašo za mir ali pripravite molitveno uro za mir oz. z omenjeno pobudo seznanite vernike preko oznanil ali župnijske spletne strani.

 

Slovenski katoličani se bomo odzvali omenjenemu povabilu v predlaganem terminu, saj smo prepričani, da so zvonovi pomemben del naše verske, kulturne in narodne identitete. Preko tisoč let cerkveni zvonovi sooblikujejo in zaznamujejo tako slovensko kot evropsko kulturno istovetnost, spodbujajo ljudi k molitvi, delu in počitku ter so znanilci radostnih trenutkov v človeški družbi.

 

Za Vaše prijazno sodelovanje se Vam v naprej zahvaljujem in lepo pozdravljam.

 

Podpis škofa ordinarija

 

 

 

 

PRIPOROČENE VIŠINE ŠTOLNIN IN DAROV – JULIJ 2018

ŠTOLNINE IN DAROVI

Slovenski škofje so na svoji 107. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je bila 4. junija 2018 v Ljubljani, potrdili štolnine in darove, ki začnejo veljati s 1. julijem 2018 v vseh škofijah v obeh metropolijah. V spodnji tabeli so objavljene priporočene višine štolnin in darov ob nekaterih pastoralnih, bogoslužnih in administrativnih dogodkih. V skladu s kan. 947 ZCP se morajo duhovniki izogibati vsakršnega videza trgovanja ali kupčevanja, ko gre za opravila, ki so našteta v tej tabeli. Upoštevajo naj tudi določilo kan. 945, § 2 in mašujejo po namenu vernikov v slabem socialnem in ekonomskem stanju, če niso prejeli nobenega daru oz. je bil dar manjši od predvidenega. Uvajamo enotni mašni dar v višini 20 evrov za vse vrste maš razen za gregorijanske maše. S tem pa so vse prejšnje razlike glede na vezane maše z ozirom na višino daru odpravljene. Priporočeni dar za birmovalca oz. voditelja slovesnosti, kot je zapisan, je v pomoč pri presoji glede daru. Vsak duhovnik lahko sam presodi v okviru velikosti župnije in svojih možnosti, da izroči dar.

 

msgr. Stanislav Zore OFM
predsednik SŠK

 

 

Namen - EVROV – ŠTOLNINE in DAROVI – JULIJ 2018

Dar za mašo 20,00 €

Dar za geregorijanske maše 660,00 €

Dar za pridigo – ob mašnem daru 15,00 €

POROKA

Priprava poroke 25,00 €

Poročevalec (ki obenem pripravi poroko) 50,00 €

Cerkovnik 10,00 €

Organist 10,00 €

Ministrant 5,00 €

Taksa za spreglede 10,00 €

POGREB

Pokopovalec 50,00 €

Organist 10,00 €

Cerkovnik 10,00 €

Ministrant 5,00 €

Cerkev (če ni pušice) 15,00 €

Zvonjenje – zvonar (ne glede na število zvonov) 10,00 €

Električno zvonjenje (na dan) 10,00 €

BIRMA

Birmovalec 80,00 €

SLOVESNOST k mašnemu štipendiju

Voditelj slovesnosti 60,00 €

SPOVEDOVANJE

Vabljeni spovednik na uro spovedovanja 10,00 €

KATEHEZA

1 ura kateheze 10,00 €

VIZITACIJA

Kanonična vizitacija 80,00 €

Dekanova vizitacija 40,00 €

DRUGO

Novo predavanje 80,00 €

Ponovljeno predavanje 30,00 €

Strokovni ogled 40,00 €

 
Lokacija:
Print Friendly and PDF