Preskoči na vsebino


AKTUALNO

Joj. kakšni časi

 
Vsak dan poslušamo navodila, kako naj živimo, da bomo zajezili nalezljivo širjenje virusa, ki mu pravimo tudi virus s krono – korona virus - Covid – 19.  Situacija je res resna in prav je, da upoštevamo vse ukrepe zdravstva in vlade. Bodimo pametni in ne nasedajmo neutemeljeni, lahko rečemo, pogubni propagandi nekaterih ljudi, ki nam ne želijo dobro. Vedno so živeli ljudje, ki so bili 'uporniki', ki so poskušali razvijati svoje teorije, ki so zelo vprašljive.
 
Molitev
Papež in škofje nas kristjane spodbujajo k poglobljeni molitvi. Tudi kristjani v Kidričevem poglobimo našo molitev.  Leta 1981 je našo župnijo prevzel gospod Franc Obran in že naslednje leto so stekli postopki, za gradnjo 'hiše molitve' Kidričanov, naše Božje hiše.  Mesto preraslo s trnjem in z akacijami se je že tisto jesen spremenilo v veliko gradbišče. Hiša Božja je bila blagoslovljena 1987 leta.
 
Naša hiša molitve ima zvonik in na zvoniku velik križ, ki je kakor kazalec, ki kaže v nebo in pravi: »Povzdigni oči kvišku, k Bogu, On je gospodar časov, vekov, vsega kar živi in biva. Nanj se obračaj v molitvi«. Spomni se tega, ko gledaš ta križ na zvoniku.
Trikrat na dan se oglasijo zvonovi? Zakaj?, Da nam povedo koliko je ura? Ne to. Za to, da naše misli povežejo z Bogom. Takrat se spomnimo v molitvi 'Angel Gospodov', da nam je Bog poslal svojega Sina na svet, da bi nas odrešil. To molitev molimo, ko zvoni. 
 
Naša dežela je posijana s križi in kapelami. Vsaka ima svojo zgodovino in razlog postavitve. Največ jih je postavljenih kot izpolnitev zaobljube. Na primer zaobljube: »Če se zdrav vrnem iz ujetništva, vojne, prebolim to bolezen…,  bom zgradil kapelo, ali postavil križ«. Med kapelami pa so tudi takšne, ki jim pravimo ''Kužno znamenje''. To so štirioglate kapele s podobo na vsako stran. Kar spominja na težke čase, ko je pri nas bila kuga.
 
Župnik
 
 
 
Župnik, vam je dolg čas? Sami ste v tako velikih prostorih?, Včasih kdo vpraša. Dolg čas? Zakaj? Župnik se mora prilagajati Božji volji. Res je sedaj veliko  več časa. Toda dan je izpopolnjen. Srečne so lahko župnije, ki imajo duhovnika, ki za svoje župljane moli, oznanja Božjo besedo in deli zakramente. V tem času je vse omejeno. Toda dan se začne z obvezno jutranjo molitvijo, nadaljuje obvezno opoldansko molitvijo in obvezno večerno molitvijo. Te obvezne molitve za župljane so zaobljubljene pri sprejemu duhovniškega posvečenja (diakonata). Imajo veljavo, kot zakonska zaobljuba zakoncev. Opustitev ali malomarnost iz neopravičenega razloga so greh. Vsaka od teh molitev traja po dvajset minut do pol ure. K temu pa mora dodati še 'uro bogoslužnega branja', ki je sestavljena od psalmov, odlomka iz Svetega pisma in enega članka iz zapisov cerkvenih očetov, ali članka verske vsebine. Preden duhovnik gre počivat zmoli completori, tj., sklepno molitev. 
 
K molitvi pa smo poklicani vsi. Vsak na svojem mestu, starši za otroke, otroci za starše, stari starši za vnuke, vnuki za stare starše, brati za sestre, sestre za brate, mož za ženo, žena za moža, tete in strici za nečakinje in nečake …
 
Saj poznate tisto pripoved, ko je mož vedno rekel svoji ženi, ko ga je v nedeljo vabila naj gre z njo k sveti maši: »Saj ti moliš za oba.« Neke noči pa se mu je sanjalo, da sta prišla pred nebeška vrata. Sveti Peter jih odpre in pravi: »Gospa, kar vi stopite za oba.«
 
 

Maša

V tem času se maše v cerkvi ne moremo udeležiti. Toda v župniji je vsak dan sveta maša po namenu vernikov. Mašo prenašamo preko spleta, kjer je že na začetku maše napisano, za kakšen namen se maša daruje. Maša je za zaprtimi vrati v naši zimski kapeli, ob delavnikih ob 17. uri in v nedeljah ob 8. uri. Pri maši sprejmemo duhovno sveto obhajilo. Zakramentalno sveto obhajilo pa lahko sprejmemo vsak dan po sveti maši v cerkvi, po navodilih škofov, upoštevajoč  vse zdravstvene ukrepe. Škofje nas pozivajo, da radi pridemo k obhajilu, če tudi ne moremo biti pri sveti maši. Pri nas je za obhajilo določen čas po sveti maši. Če bo kdo prišel pozneje, bo župnik z veseljem podelil sveto obhajilo.
 
 

Rožni venec

V župniji vsak dan molimo rožni venec za naše župljane. Prenašamo ga preko spleta. Vabimo vas, da se nam pridružite. V delavnikih molimo rožni venec po maši v nedeljah ob 18. uri.
 
 

Verouk

Verouk prenašamo preko spleta. Naredimo pač, kar je v naši moči. Upamo, da bomo kmalu lahko učili verouk tudi v živo. Toda v tem času se moramo prilagajati zdravstvenim in državnim ukrepom. 
 
 

Praznik

22. tega meseca na praznik Kristusa Kralja vesoljstva praznuje tudi sveta Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe. Pri rožnem vencu se bomo v hvaležnosti spomnili vseh naših pevcev, nekdanjih organistov,
kakor tudi vseh pokojnih pevcev in pevk, ki (so) s svojimi talenti pri bogoslužju slavijo Boga.
 
29. november je prva adventna nedelja in obenem nedelja Karitas. Bogu se bomo zahvalili za vso pomoč, ki nam jo Bog daje preko te in drugih dobrodelnih organizacij, kakor za vse delavce, prav posebej   prostovoljne delavce teh organizacij.   
 
 
Sveti oče Frančišek je za 4. svetovni dan ubogih, ki ga bomo obhajali 15. novembra, na 33. nedeljo med letom, napisal poslanico z naslovom »Ponudi svojo roko siromaku« (prim. Sir 7,32).
 Del te objave je zapisan v spodnjih vrsticah, celotno objavo pa si lahko ogledate na spletni povezavi https://katoliska-cerkev.si/poslanica-svetega-oceta-franciska-za-4-svetovni-dan-ubogih
 
Poslanica svetega očeta Frančiška
za 4. svetovni dan ubogih
33. nedelja med letom
15. novembra 2020
»Ponudi svojo roko siromaku« (prim. Sir 7,32)
 
Ponuditi roko je znamenje: znamenje, ki neposredno spominja na bližino, na solidarnost, na ljubezen. V teh mesecih, v katerih je svet preplavil virus, ki je prinašal bolečino in smrt, obup in zmedo, koliko ponujenih rok smo lahko videli! Ponujena roka zdravnika, ki skrbi za vsakega bolnika in skuša najti pravo zdravilo. Ponujena roka bolniške sestre, ki ostaja preko svojega delovnega časa, da bi negovala bolnika. Ponujena roka tistega, ki dela v administraciji in skrbi za sredstva za rešitev čim večjega števila življenj. Ponujena roka farmacevta, ki je izpostavljen tolikim zahtevam v tveganem stiku z ljudmi. Ponujena roka duhovnika, ki blagoslavlja z muko v srcu. Ponujena roka prostovoljca, ki pomaga tistemu, ki živi na cesti, in tistim, ki imajo  streho, pa nimajo hrane. Ponujena  roka moških in žensk, ki delajo, da bi poskrbeli za osnovne storitve in varnost. Opisali bi lahko še druge ponujene roke, da bi sestavili litanije dobrih del. Vse te roke so kljubovale okužbi in strahu, samo da bi nudile oporo in tolažbo.
 
 
 
 
Na spletni strani Katoliške cerkve najdete tudi
Navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19 , ki so stopila v veljavo v petek, 13. novembra 2020
 
 1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, …, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
 2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov(izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).
 3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
 4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2).Duhovnikom se priporoča, da prenašajo nedeljske svete maše po spletu pred sveto mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem terminu naj se vernike povabi k spremljanju svete mašena TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.
 5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično –enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.
 7. Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.
 8. Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oz. istega gospodinjstva.
 9. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
 10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.
 11. Kateheza (verouk)in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
 12. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke.
 13. Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.
 
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica.
 
Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.
 
 
 

November

Pred nas stopa november, mesec bogatega duhovnega sporočila, vsebine in ljudskih običajev. To je mesec spominov, molitve, zahvale in poguma.

 

V tem mesecu radi poromamo na grobove naših dragih. Okrasimo jih s cvetjem in nanje prižgemo svečo.

 

Kristjane te sveče spominjajo na velikonočno svečo, ki jo slovesno blagoslovimo in prižgemo na veliko soboto. Pri tej sveči pri krstu prižigamo krstne sveče, ki pomenijo našo vero. Pokojni, ki so pokopani v grobu, so pri krstu prižgali krstno svečo, znamenje vere, zato molimo: »Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti.« S to molitvijo želimo reči: »Bog podari jim večno srečo pri sebi in Kristus, ki nas je odrešil ter je naša večna luč, naj jih napolni z lepoto, po kateri so vse življenje hrepeneli.

 

Na zahvalno nedeljo 8. novembra se bomo Bogu zahvalili za vse darove narave in naše uspehe pri našem delu. Ker nas je letos Covid-19 prikrajšal za slovesno okrasitev oltarja s pridelki iz naših polj in vrtov, nam ravno ta Covid-19 narekuje, da zahvalno nedeljo obhajamo drugače. Družinski očetje, po svojem poslanstvu ste ' veliki duhovniki' v svojih družinah. Matere, ve ste spremljevalke vsakega člana vaše družine, kot je Marija spremljala Jezusa. Pokažite 'roge' Covid-19 in obhajajte nedeljo zahvale doma, v vaši družini, zbrani okrog domače mize ('domačega oltarja'). Ko bomo znali Bogu reči iskreno: »Hvala,« se nam bo nasmehnil in nam pomagal.

 

Tako tudi na god svetega Martina doma slovesno obhajajmo. Na ta god se po naši tradiciji še posebej zahvaljujemo za 'žlahtno kapljico'.  

 

 Stopimo Corona-19 naproti. S pogumom izpolnjevanja navodil zdravstvene stroke in državnih voditeljev, ki se borijo za naše zdravje. Molimo tudi za njihovo zdravje in vztrajnost. Sami pa storimo, kar je v naši moči, da vera v naših družinah, župnijah, narodu ne bo tonila, ampak po dobrih vernikih vedno bolj rasla.

 

 

 

Marijanski koledarji in Družinske pratike

Lahko jih dobite v avli pred cerkvijo.

Marijanske koledarje – prispevek 2,50 €

Družinsko pratiko – prispevek 6 €.

 

 

 

Slovenska škofovska konferenca priporoča

Molitev v družini za pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike

 

Katoliška cerkev se spominja vseh vernih rajnih 2. novembra. Tradicionalno ta dan duhovniki darujejo tri svete maše po namenu vernikov. Verniki molijo molitev rožnega venca, pri kateri se spominjajo vernih rajnih ter prosijo za duše v vicah, da bi dosegle nebeško srečo. Slovenski škofje vabijo vernike, da se na dan vseh vernih rajnih spomnijo dragih pokojnih z molitvijo rožnega venca ali vsaj ene desetke, lahko pa dodajo tudi eno od molitev, ki jih najdete na spodnji povezavi

 

https://katoliska-cerkev.si/molitev-v-druzini-za-pokojne-sorodnike-prijatelje-in-dobrotnike

 

Letos zaradi izrednih razmer verniki molijo doma, lahko pa prejmejo sveto obhajilo izven maše, kakor je določeno v navodilih slovenskih škofov.

 

 

 

V soboto. 17. oktobra so duhovniki prejeli dodatna navodila za prenašanje svetih maš preko spleta.:

Tudi naša župnija bo tako začela s prenosi svetih maš preko spleta 24.10.2020.

Prenos maš bo

 • v soboto, 24.10.2020 ob 18. uri,
 • v nedeljo, 25.10.2020 ob 8. uri.
 • 25.-31.10.2020 ob 8. uri

 

1.11.2020 , VSI SVETI

 

Župnik bo blagoslovil grobove zgodaj zjutraj na novem in na vojaškem pokopališču in

ob 8. uri daroval sveto mašo za zaprtimi vrati /prenos preko spleta/. Priložnost za prejem obhajila bo ob 9. uri,

 

ob 18. uri bo preko spleta molil pred Najsvetejšim vse dele rožnega venca in po namenih vernikov - spomini.
 

2.11.2020 - SPOMIN VERNIH RAJNIH

Svete maše bo župnik daroval:
 • ob 8. uri v kapeli na vojaškem pokopališču
 • ob 10. uri pri zamolčanih grobovih, ko bo tudi blagoslovil grobove.
 • Ob 18. uri v župnijski kapeli /prenos preko spleta/, ob 18.30 bo možnost prejema svetega obhajila v cerkvi.
 

Vse maše bodo darovane brez navzočnosti vernikov.

 

 

 

»Svoje zaupanje položimo v Boga.«

 

Število obolelih za COVID-19 so iz dneva v dan večje in vsak dan nas koronavirus vse bolj zapira po posameznih področjih – regijah. Zaradi velikega povečanja števila obolelih se je tako marsikaj spremenilo, a naša tolažba ostaja vera v Boga, Očeta usmiljenja in tolažbe.

 

Delajmo, kakor da je v boju proti koronavirusu vse odvisno od nas samih in prosimo, molimo ter zaupajmo Bogu, kakor da je vse odvisno od Njega.

 

Naj se zgodi Božja volja.

 

Naša župnija sodi v regijo, ki se je dne 15. oktobra že znašla na seznamu statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve Covid-19 označene rdeče.

 

V nadaljevanju Vam posredujemo navodila /delna/ Slovenskih škofov, ki so nam jih posredovali z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in veljajo od 16.10.2020 dalje.

Celotna navodila slovenskih škofov si je mogoče prebrati na https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-19

 

 

I. Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče

Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.

Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo…).

Duhovniki lahko določijo in oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila).

Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

 

Naša Župnija

V Kidričevem bo župnik maševal za zaprtimi vrati – v kapeli, vsak delavnik ob 18. uri in v nedeljo ob 8. uri.

Po maši bo priložnost za sveto obhajilo v cerkvi v nedeljo ob 9. uri, ob delavnikih pa ob 18.30.

Nekateri ste naročili namen maše. Prosim, da mi sporočite datum na katerega naj prestavim vaš mašni namen.

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

 

Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

 Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. V Kidričevem imamo spovednico urejeno po navodilih SŠK.

Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

 Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

 

 

 

II. Splošna določila, ki veljajo za vse župnije v Sloveniji (v oranžnih in rdečih statističnih regijah)

 

Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).

Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2).

Duhovniki naj ne prenašajo svetih maš po spletu. V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeležiti svete maše v cerkvi. Župniki pa lahko po elektronskih medijih nagovorijo svoje vernike, z njimi molijo in jih spodbujajo, da bodo čas preizkušnje lažje preživeli.

Na praznik vseh svetih, 1. novembra in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne (npr. rožni venec).

Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno, če so le te urejene po navodilih SŠK. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

 

 

 

III. Vabilo k molitvi

(velja za vse statistične regije Slovenije)

 

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.

 

Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

 

Navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020.

 

 

 

Prazniki pri nas

 

novembra bo župnik blagoslovil grobove zgodaj zjutraj na novem in na vojaškem pokopališču.

 

Župnik bo ob 8. uri daroval sveto mašo za zaprtimi vrati. Priložnost za prejem obhajila bo ob 9. uri,

ob 18. uri bo preko spleta molil pred Najsvetejšim vse dele rožnega venca in po namenih vernikov – spomini.

 

 

 

Novembra

 

Sveto mašo bo župnik daroval:

ob 8. uri v kapeli na vojaškem pokopališču

ob 10. uri pri zamolčanih grobovih, ko bo tudi blagoslovil grobove.

Ob 18. uri v župnijski kapeli, ob 18.30 bo možnost prejema svetega obhajila v cerkvi.

Vse maše bodo darovane brez navzočnosti vernikov.

 

Spomini v letošnjem letu

 

Tudi letošnje leto zbiramo za spomine - za zbrane darove bo župnik daroval svete maše, objavljene pa bodo v Župnijskih oznanilih.

 

Imena pokojnih, za katere boste darovali bomo objavili v prihodnjih oznanilih.

 

 

 

 

 

Misijonska nedelja

 

Mariborska nadškofija nam je na prošnjo Misijonskega središča Slovenije posredovala sporočilo, da ga posredujemo župljanom.

 

Objavljamo le delno sporočilo:

 

Prošnja se nanaša na Misijonsko nedeljo, ki pa bo letošnje leto zelo okrnjena, ker v velikem delu Slovenije mašujejo duhovniki za zaprtimi vrati in tako nabirk sploh ne bo. Ostal je le še majhen del, kjer sicer duhovniki še lahko mašujejo, a tudi tam velja omejitev zbiranja do 10 vernikov.

 

V spodnjem delu je zato zapisan žiro račun Misijonskega središča Slovenije, kamor lahko verniki nakažete denar, ki ga namenjate za misijone.

 

Se pa že vnaprej zahvaljujejo za vsak dar.

 

TRR: SI56 0201 4005 1368 933

Namen nakazila: Misijonska nedelja 2020

Koda namena: CHAR

Referenca: 249807

 

 

 

Mesec rožnega venca

 

Oktober je mesec bogatih darov narave in razkošje jesenskih barv. Posvečen je Mariji.

Njej je posvečen tudi mesec maj. Takrat stopamo pred Marijo polni hrepenenja in prošenj za božji blagoslov. Po končani zimi se narava odeva v lepoto, Marijo takrat častimo kot najlepšo 'cvetlico maja'. V jeseni se Bogu zahvaljujemo za vse, kar nam je dala narava in po Mariji našo hvaležnost dajemo Bogu. 

Mesec oktober nas kliče k poglobljeni molitvi. V tem mesecu molimo rožni venec, molitev v kateri premišljujemo Jezusovo in Marijino življenje.

 

 

ROŽNI VENEC

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Najprej molimo apostolsko vero  - Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje….

Nato molimo Oče naš in deset zdravih Marij ter govorimo besede skrivnosti, ki jo molimo.

Na koncu vsake desetke molimo:

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

In dodamo:

O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

 

 VESELE SKRIVNOSTI (ponedeljek in sobota)

 1. ki nam poživi vero.
 2. ki nam utrdi upanje.
 3. ki nam vžgi ljubezen.

 

 1. … ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
 2. … ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
 3. … ki si ga Devica rodila
 4. … ki si ga Devica v templju darovala
 5. … ki si ga Devica v templju našla

 

 

 

SVETLE SKRIVNOSTI (četrtek)

 1. ki je naša pot.
 2. ki je naša resnica.
 3. ki je naše življenje.

 

 1. … ki je bil krščen v Jordanu
 2. … ki je v Kani naredil prvi čudež
 3. … ki je oznanjal Božje kraljestvo
 4. … ki je na Gori razodel svoje veličastvo
 5. … ki je postavil sveto evharistijo

 

 

ŽALOSTNE SKRIVNOSTI (torek in petek)

 1. ki nam utrdi spomin.
 2. ki nam razsvetli pamet.
 3. ki nam omeči voljo.

 

 1. … ki je za nas krvavi pot potil
 2. … ki je za nas bičan bil
 3. … ki je za nas s trnjem kronan bil
 4. … ki je za nas težki križ nesel
 5. … ki je za nas križan bil

 

 

ČASTITLJIVE SKRIVNOSTI (sreda in nedelja)

 1. ki nam vodi naše misli.
 2. ki nam vodi naše besede.
 3. ki nam vodi naša dejanja.

 

 

 1. … ki je od mrtvih vstal
 2. … ki je v nebesa šel
 3. … ki je Svetega Duha poslal
 4. … ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
 5. … ki je tebe, Devica, v nebesih kronal 

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF