Preskoči na vsebino


VEROUČNI URNIK

Srečanje s škofom

 

V soboto, 15. oktobra smo se pripravniki na birmo v Mariboru srečali s škofom in birmanci drugih župnij.

Pred cerkvijo smo se zbrali ob 8. uri in se odpravili v Maribor. Po prihodu smo odšli v dvorano, ker smo se zbrali in posedli po tribunah.

Kmalu za tem smo imeli sveto mašo, ki jo je vodil nadškof ob somaševanju duhovnikov. Mašo je z glasbo popestril ansambel Svetniki.

Po maši  se nas je polovica veroučencev  spoznala z gospodom župnikom Martinom Golobom. Čez nekaj časa smo se skupine zamenjale in odšli na delavnice.

Ob koncu srečanja smo postali lačni in se odpravili v McDonald's.

Birmanci

 

 

 

Verouk smo začeli z vsemi razredi v mesecu septembru, za 1. razred pa se bo začel verouk v tem tednu.

 

Kako poteka verouk – verouk poteka enkrat tedensko po urniku od ponedeljka do četrtka. Veroučne ure trajajo 45 minut.

Se je pa že takoj na začetku zapletlo glede obiska verouka in glede trajanja oz. prisotnosti pri veroučnih urah, zato smo se o težavah, s katerimi se srečujemo kateheti posvetovali na seji Župnijskega pastoralnega svetu. Seja je bila dne 22. septembra 2022.

Prisotnih nas je bilo 10 članov in po predstavitvi težav s katerimi se srečujemo kateheti smo se po razpravi dogovorili:

  • Verouk je potrebno obiskovati redno (če otrok gre v šolo, potem pride tudi k verouku).
  • ura verouka traja 45 minut – k verouku je potrebno prihajati ob dogovorjeni uri in tudi predčasnih odhodov ne moremo upoštevati.
  • Vsak veroučenec mora zbrati vsaj 25 listkov od svetih maš.

Veroučenci dobijo ob koncu svete maše listek, ki ga nato doma nalepijo v liturgični zvezek.

V naši župniji so nedeljske maše ob sobotah zvečer in v nedeljo ob 9. in 10.30 uri.

Maše ob 10.30 so družinske /otroške/ svete maše, ki jih oblikujejo veroučenci.

In če kdo res ne more priti h kateri koli od nedeljskih svetih maš, se lahko maše udeleži v tistem tednu, to je od ponedeljka do petka.

 

 

Mesec oktober je mesec rožnega venca

Vsi veroučenci bodo v tem mesecu molili rožni venec po naslednjem razporedu:

datum

Rožni venec molijo

2.10. ob 10.25

1., 2. in 3. razred

16.10. ob 10.25

4. in 5. razred

23.10. ob 10.25

6. in 7. razred

30.10. ob 10.25

Starši, stari starši in botri,…

 

Starši, lepo vas prosimo, pridite s svojimi otroki k molitvam rožnega venca in k sveti maši.

 

 

Oratorij v Kidričevem

 

 

Oratorija smo se vsi zelo razveselili, zelo smo uživali, ustvarjali in se pogovarjali. Bilo mi je zelo všeč, tudi zato ker sta nas klovna, brata Malek zabavala. Imeli smo napihljivi grad, na katerem je bilo zelo zabavno, lahko si skakal, se spuščal in še več stvari. Tudi na delavnici je bilo zelo zabavno, lahko si izdelal karkoli si želel, saj smo imeli na razpolago veliko materiala. Lahko si igral odbojko, košarko, badminton, streljal...

Oratorij je bil zelo zabaven, po njem pa je bila še maša, na katero nas za presenečenje ni bilo tako veliko.

Zelo se veselimo oratorija prihodnje leto.

Zoja in Neža Ivančič

 

 

 

 

 

Papež Frančišek je v okrožnici Luč vere – Lumen fidei zapisal:

 

V družini vera spremlja vsa življenjska obdobja, od otroštva naprej. Otroci se naučijo zaupati ljubezni svojih staršev. Zato je pomembno, da starši skupaj živijo vero v družini, ki spremlja zorenje vere otrok.

 

 

Veroučni urnik

 

ura/dan

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

15.30

 

7. razred

 4. razred

5. razred

16.30

6. razred

 

 

 

 

8. razred

 

 

 

17.30

1. razred

2. razred

 

3. razred

 

 

V Kidričevem bomo začeli z veroukom

19. septembra 2022 za 2. – 8. razred

vpis v 1. razred bo 2. oktobra 2022 / po sveti maši

 

Veroučenci 2 - 8. razreda naj prvo uro prineso podpisana spričevala.

Takrat bodo dobili spričevala tudi tisti, ki so jih lansko leto oddali in jih še niso prevzeli.

Vsi veroučenci bodo lahko prevzeli učbenike, delovne in liturgične zvezke za novo veroučno leto..

 

Začetek šolskega in veroučnega leta nas vabi, da skupaj stopimo na pot odkrivanja lepote vere in krščanskega življenja, in s tem poglobimo svoj osebni odnos do Boga.

 

Pri verouku se bomo pripravljali na prejem zakramentov, spoznavali bomo božje zapovedi, molili,… -   spoznavali našo vero in krščansko življenje.

Še vedno pa ostaja dejstvo, da verouk ne more nadomestiti družinske verske vzgoje.

 

Nedeljska sveta maša je srečanje z Jezusom - Jezusu prinašamo svoje skrite prošnje, težave in zahvale ter si naberemo moči za prihajajoči teden.

Veroučenci dobijo ob koncu svete maše listek, ki ga nato doma nalepijo v liturgični zvezek. Vsak veroučenec mora v veroučnem letu zbrati vsaj 25 listkov.

V naši župniji so nedeljske maše ob sobotah zvečer in v nedeljo ob 9. in 10.30 uri.

Maše ob 10.30 so družinske /otroške/ svete maše, ki jih oblikujejo veroučenci.

In če kdo res ne more priti h kateri koli od nedeljskih svetih maš, se lahko maše udeleži v tistem tednu to je od ponedeljka do petka. tudi med tednom.

 

 

Kateheti vam želimo blagoslovljeno šolsko in veroučno leto.

Cvetka Bračun

 

 

 

 

Verouk

Osnovna naloga Cerkve je oznanjevanje Božjega kraljestva med nami - Kristusovega veselega oznanila. Poleg oznanjevanja sta dve poglavitni nalogi: bogoslužje z delitvijo zakramentov in Karitas - dobrodelnost.

Pomemben del oznanjevanja je verouk, ki zajema vse tri naloge. Pri verouku se veroučenci uvajajo v krščansko življenje. Vedenje o veri in o krščanskem nauku ne zadostuje. To lahko imajo tudi tisti, ki ne verujejo, ali niso naše vere, ali so celo proti veri.

Verouk pripravlja učence tudi na sprejemanje zakramentov, ki so kakor hrana vernika, a tudi na udeležbo pri bogoslužju, poslušanje Božje besede in ljubezen do bližnjega - dobrodelnost. Župnija si prizadeva, da bi vse svoje moči vlagala v to pomembno poslanstvo. Tudi letos bodo verouk gratis poučevali: Cvetka Bračun, Vida Komljenović in župnik.

Imeli bomo mašo za družine. Med tem, ko maša za župljane ostane vsako nedeljo in praznik ob 9. uri in jo bo oblikoval župnijski pevski zbor, odrasli bralci in sodelavci, bo otroška maša ob 10.30. Poskusili jo bomo približati otroškemu sprejemanju božjih skrivnosti in njihovemu sodelovanju. Imenujemo jo maša za družine, saj k njej vabimo tudi starše otrok. Naj nas ne moti njihov način sodelovanja.

Sobotne nedeljske maše bodo še naprej v preprostejši obliki z 'ljudskim petjem', saj so namenjene vernikom, ki se iz opravičenega razloga v nedeljo svete maše ne morejo udeležiti.

 

 

Nedeljski liski

V Cerkvi na Slovenskem je že nekaj let navada, da otroci po končani sveti maši dobijo nedeljski listek.

Prav je, da to pravilno razumemo. Nekoč so v Sloveniji bile navade, da so se brez posebne spodbude cele družine udeleževale nedeljske svete maše. Ker danes ni več tako, otrok pa ne moremo vzgajati za krščansko življenje brez bogočastja in srečanja z župnijskim občestvom, iščemo drugačne spodbude. Ena od teh je gotovo, da otroci 'nekaj dobijo', ko odhajajo iz cerkve. To je pač nedeljski listek.

 

V naši župniji so otroci v nedeljah velikokrat 'razpeti' med raznimi športnimi aktivnostmi in drugimi obveznostmi ter nedeljskim bogoslužjem. Še naprej bomo delili listke po vsaki nedeljski oziroma praznični sveti maši. Za tiste, ki iz opravičenega razloga ne bodo mogli priti k tem mašam, bodo nedeljski listek lahko (s posebno oznako) dobili do petka. V veroučnem letu bi otroci lahko zbrali okrog 50 listkov, v liturgični zvezek naj nalepijo vsaj 25 listkov, to je polovico od 50. Tisti, ki ne prihajajo k sveti maši, jih verniki, ki se zbiramo k bogoslužju - župnijsko občestvo NE POZMO, NISO NAŠI, saj se z nami ne družijo, JIM ZAKRAMENTOV NE MOREMO PODELITI. 

 

 

 

 

Ministranti

Župnija vabi otroke vseh starosti v skupino ministrantov. Skupina bo ministrirala v nedeljah ob 9. uri, pogrebih ….

Pri maši ob 10.30 bo še naprej otroška skupina, ki ne bo nujno vezana na vsa pravila ministriranja.

Skupino bo vodil župnik.

 

 

 

 

Učbeniki za veroučno leto 2022 - 2023

 

razred

Naslov učbenikov

knjiga

zvezek

        €

1.

BOŽJI OTROK SEM

knjiga

zvezek

 

-

12.00

2.

JEZUS JE MOJ PRIJATELJ

knjiga

zvezek

-

12.00

3.

KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ

novo

zvezek

-

12,00

4.

 

POT V SREČNO ŽIVLJENJE

knjiga

zvezek

9.50

7,50

5.

ZNAMENJA NA POTI K BOGU

knjiga

zvezek

9.50

7.50

6.

SKUPAJ V NOVI SVET

knjiga

zvezek

9.50

7.50

7.

KDO JE TA?

Knjiga

zvezek

9.50

7.50

8.

RADI ŽIVIMO

UČBENIK

OD LANSKEGA LETA

 

ZA VSE

LITURGIČNI ZVEZEK

ZVEZEK  + NALEPKE

4.35

 

 

 

 

 

 

Biro za verouk

 

Že v začetku epidemije je župnija ustanovila posebni biro za verouk z nalogo, da povezuje veroučence in njihove starše. Svojo nalogo je ves čas opravljal zelo dobro, že za časa verouka in maše na daljavo kakor sedaj, ko lahko otroci prihajajo k verouku v župnijo in s starši k sveti maši v župnijsko cerkev.

 

Biro ima svoj telefonsko številko 070 428 550 in mail  Sveta Druzina

 

Biro vodi gospa katehetinja Cvetka Bračun in ima svojo pisarno v župnišču poleg župnijske pisarne. Lahko jo pokličete tudi na njen osebni mobitel 040 60 93 53 ali želje sporočite na njen osebni mail Cvetka Bracun. Svoje želje lahko sporočite tudi preko župnikovega mobitela 041 40 30 26, ali župnijskega telefona 02/796 22 01 oziroma na  Anton Pacnik.  Verouk poučuje tudi gospa Vida Komljenović, voditeljica Župnijske karitas.  Pokličete jo lahko na 040 36 79 80 ali sporočite na mail  Vida Komljenovic

 

Vsa pomembna sporočila obravnavamo vsi trije kateheti skupaj.

 

 

 

Verniki v nedeljah in praznikih gremo k sveti maši

 

 

 

 

V svetem pismu beremo, da je Bog v desetih zapovedih naročil, naj posvečujemo Gospodov dan.  To je tretja od zapovedi, ki so naši smerokazi k srečnemu življenju in notranjemu srčnemu miru. Zapoved za nas kristjane natančneje opredeljuje cerkvena zapoved, ki pravi: »Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši.« Škofje zbrani na zadnjem vatikanskem koncilu, pa so zapoved ponovno podčrtali: »Osmi dan se po pravici imenuje Gospodov dan ali nedelja. Ta dan se morajo namreč verniki zbrati, da se ob poslušanju božje besede in z udeležbo pri evharistiji  spominjajo trpljenja, vstajenja in poveličanja Gospoda Jezusa, ter se zahvalijo Bogu...« (Konstitucija o svetem bogoslužju).

 

Danes nekateri verniki pravijo: »Nimamo časa, da bi se udeleževali maše in cerkvenih obredov.« Ker starši tako pravijo, tudi otroci, ki hodijo k verouku, nimajo več časa. Radi bi šli k prvemu obhajilu in birmi, malo časa si morda še vzamejo za verouk, da bi šli k maši pa ni časa. Ravno v tistem času, ko je maša se morajo doma učiti, ali iti s starši na sprehod, v trgovino, vikend, smučanje,   …, vsaj tako pravijo.

 

V naši župniji imamo 4 nedeljske maše in eno v Kungoti, ki jo tudi župnik iz Kidričevega opravlja, torej imamo pet nedeljskih maš.

 

Nedeljske maše so: V soboto ob 10.30 v domu varovancev in ob 18. uri v župnijski cerkvi, v nedeljo pa ob 9. uri za odrasle in 10.30 družinska maša, pri kateri sodelujejo starši in otroci. Verniki se moramo zavedati, da so zakramenti naše največje bogastvo, ki jih sprejemamo dostojno in spoštljivo. Za sprejem jih moramo dovolj poznati (verouk) in jih sprejeti z vero. Vera pa je vezana na življenje iz tega, kar nam je zapustil Kristus, to pa sprejem zakramentov in poslušanje Božje besede, kar vsako nedeljo obhajamo pri sveti maši.

 

Če bi nekdo redno hodil k sveti maši in bolj malo k verouku, bi mu zakramente lahko podelili. Z udeležbo pri maši bi življenje po veri poznal. Ni pa prav, če bi podeljevali zakramente (birmo in obhajilo) tistim, ki so se morda pri verouku nekaj naučili, pa tega v življenju ne živijo, ne živijo iz tega, kar nam je zapustil Kristus - od svete maše.

 

Tudi to je res, kar večkrat slišimo. Prav je, da so tisti, ki gredo prvemu obhajilu in birmi enakopravni. Da se vsi, ki hodijo k verouku, vsi tudi udeležujejo svete maše. Pa tudi to, župnija je skupnost -  velika družina. Starejši župljani imajo pravico in dolžnost poznati in spremljati svoje mlajše brate in sestre po veri, zato jih morajo videti tudi pri sveti maši. Najbolj pomembno pa je, da naši mladi verniki zaživijo lepoto naše vere s tem, da jo poznajo in iz bogastva Jezusa črpajo moč za svoje življenje, kar omogoča udeležba pri sveti maši.

 

Župnije okrog nas so že pred leti določile, da za prejem zakramentov vsak veroučenec zbere 30 (Ptuj) ali 25 (Hajdina) nedeljskih listkov. Ker smo že na polovici šolskega leta, smo se pri nas odločili za 20 listkov v šolskem veroučnem leto 2019- 2020. Včasih nedeljskih listkov ni bilo. Ni bilo potrebno, ker so starši ali stari starši bolj redno hodili in pošiljali otroke k sveti maši.         

                                                            

župnik

Lokacija:
Print Friendly and PDF